Trung tâm Tiếng Trung tại Quận Đống Đa | Edu2Review

Trung tâm Tiếng Trung tại Quận Đống Đa

Bạn đang tìm kiếm trung tâm Tiếng Trung uy tín tại Quận Đống Đa. Xem ngay những đánh giá để lựa chọn trung tâm tiếng Trung tốt nhất!

5 Kết quả.

Trung tâm Ngoại ngữ Hanka
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy Tổng hợp, Tổng hợp, Luyện thi TOPIK

Có tất cả 1 khóa học

Chương trình giảng dạy Tổng hợp, Tổng hợp, Luyện thi TOPIK


Trung tâm tiếng Trung ThanhmaiHSK
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy Tổng hợp, Cho trẻ em, Luyện thi HSK

Có tất cả 7 khóa học

Chương trình giảng dạy Tổng hợp, Cho trẻ em, Luyện thi HSK

Có tất cả 7 khóa học


Trung tâm Ngoại ngữ Đào Hạnh
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy TOPIK 1 sơ cấp, Giao tiếp, Trẻ em

Có tất cả 3 khóa học

Chương trình giảng dạy TOPIK 1 sơ cấp, Giao tiếp, Trẻ em

Có tất cả 3 khóa học


Trung tâm tiếng Trung Cầm Xu
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy HSK 4, HSK 3, HSK 5

Có tất cả 3 khóa học

Chương trình giảng dạy HSK 4, HSK 3, HSK 5

Có tất cả 3 khóa học


Chương trình giảng dạy Tổng hợp

Có tất cả 3 khóa học