Trung tâm Tiếng Nhật tại Quận Bình Thạnh | Edu2Review

Trung tâm Tiếng Nhật tại Quận Bình Thạnh

Bạn đang tìm kiếm trung tâm Tiếng Nhật uy tín tại Quận Bình Thạnh. Xem ngay những đánh giá để lựa chọn trung tâm tiếng Nhật tốt nhất!

10 Kết quả.

Trung tâm Ngoại ngữ Sài Gòn Vina
8.2
Tốt 34 đánh giá

Chương trình giảng dạy Tiếng anh mẫu giáo, IELTS Intermediate: 4.0 - 5.0, Luyện thi KLPT (EPS TOPIK)

Có tất cả 4 khóa học

Chương trình giảng dạy Tiếng anh mẫu giáo, IELTS Intermediate: 4.0 - 5.0, Luyện thi KLPT (EPS TOPIK)

Có tất cả 4 khóa học


Trung tâm Nhật ngữ Hajime Nippon (Kiến Minh)
9.0
Xuất sắc 21 đánh giá

Chương trình giảng dạy Giao tiếp, Luyện thi JLPT, N2

Có tất cả 12 khóa học

Chương trình giảng dạy Giao tiếp, Luyện thi JLPT, N2

Có tất cả 12 khóa học


Học online cùng chuyên gia
7.0
Khá 3 đánh giá

Chương trình giảng dạy Các khóa học khác Business English, IELTS, Học trực tuyến Phát âm

Có tất cả 13 khóa học

Chương trình giảng dạy Các khóa học khác Business English, IELTS, Học trực tuyến Phát âm

Có tất cả 13 khóa học


Trung tâm tiếng Nhật Cố Đô
8.2
Tốt 2 đánh giá

Chương trình giảng dạy Luyện thi JLPT, Tổng hợp

Có tất cả 5 khóa học

Chương trình giảng dạy Luyện thi JLPT, Tổng hợp

Có tất cả 5 khóa học


Ngoại Ngữ Bảng Vàng
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy Cho trẻ em, Cho trẻ em, Cho trẻ em

Có tất cả 1 khóa học

Chương trình giảng dạy Cho trẻ em, Cho trẻ em, Cho trẻ em


Trung tâm Nhật ngữ Terakoya
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy Giao tiếp, Tổng hợp

Có tất cả 2 khóa học

Chương trình giảng dạy Giao tiếp, Tổng hợp

Có tất cả 2 khóa học


Công ty Cổ phần Giáo dục Việt Nam
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy Tiếng Anh tổng quát, N5, TOPIK 1 sơ cấp

Có tất cả 8 khóa học

Chương trình giảng dạy Tiếng Anh tổng quát, N5, TOPIK 1 sơ cấp

Có tất cả 8 khóa học


Trung tâm Đa ngôn ngữ You Can
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy Giao tiếp, Luyện thi TOPIK, N5

Có tất cả 5 khóa học

Chương trình giảng dạy Giao tiếp, Luyện thi TOPIK, N5

Có tất cả 5 khóa học


Trung tâm đào tạo Nhật ngữ Mirai
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy Tổng hợp, Giao tiếp, Luyện thi JLPT

Có tất cả 3 khóa học

Chương trình giảng dạy Tổng hợp, Giao tiếp, Luyện thi JLPT

Có tất cả 3 khóa học


Chương trình giảng dạy N2, N3, N4

Có tất cả 4 khóa học