Trung tâm Tiếng Nhật tại Hồ Chí Minh | Edu2Review

Trung tâm Tiếng Nhật tại Hồ Chí Minh

Bạn đang tìm kiếm trung tâm Tiếng Nhật uy tín tại Hồ Chí Minh. Xem ngay những đánh giá để lựa chọn trung tâm tiếng Nhật tốt nhất!

65 Kết quả.

Trung Tâm Ngoại Ngữ NewSky
8.8
Rất tốt 87 đánh giá

Chương trình giảng dạy TOEIC, Tiếng anh mẫu giáo, Trẻ em

Có tất cả 50 khóa học

Chương trình giảng dạy TOEIC, Tiếng anh mẫu giáo, Trẻ em

Có tất cả 5 khóa học


Trung tâm Nhật ngữ Daruma
9.3
Xuất sắc 54 đánh giá

Chương trình giảng dạy N5, N4, N3

Có tất cả 17 khóa học

Chương trình giảng dạy N5, N4, N3

Có tất cả 17 khóa học


Trường Nhật Ngữ Sakura
8.8
Rất tốt 40 đánh giá

Chương trình giảng dạy N4, N5

Có tất cả 2 khóa học

Chương trình giảng dạy N4, N5

Có tất cả 2 khóa học


Trung tâm Ngoại ngữ Sài Gòn Vina
8.2
Tốt 34 đánh giá

Chương trình giảng dạy Tiếng anh mẫu giáo, IELTS Intermediate: 4.0 - 5.0, Luyện thi KLPT (EPS TOPIK)

Có tất cả 20 khóa học

Chương trình giảng dạy Tiếng anh mẫu giáo, IELTS Intermediate: 4.0 - 5.0, Luyện thi KLPT (EPS TOPIK)

Có tất cả 4 khóa học


Trung Tâm Ngoại Ngữ Đại Học Sư Phạm TP. HCM Chi nhánh 1
7.4
Khá 37 đánh giá

Chương trình giảng dạy Tiếng Anh tổng quát, Luyện thi JLPT, Các khóa học khác

Có tất cả 18 khóa học

Chương trình giảng dạy Tiếng Anh tổng quát, Luyện thi JLPT, Các khóa học khác


Trung Tâm Ngoại Ngữ Tin Học và Đào Tạo Ngắn Hạn CFIS
7.4
Khá 30 đánh giá

Chương trình giảng dạy Biên phiên dịch, Luyện thi JLPT, Luyện thi HSK

Có tất cả 15 khóa học

Chương trình giảng dạy Biên phiên dịch, Luyện thi JLPT, Luyện thi HSK

Có tất cả 3 khóa học


Trung tâm Ngoại ngữ ĐH KHXH&NV TPHCM
7.0
Khá 28 đánh giá

Chương trình giảng dạy Cơ bản, TOPIK 1 sơ cấp, N5

Có tất cả 22 khóa học

Chương trình giảng dạy Cơ bản, TOPIK 1 sơ cấp, N5

Có tất cả 4 khóa học


Trung tâm Nhật ngữ Hajime Nippon (Kiến Minh)
8.9
Rất tốt 19 đánh giá

Chương trình giảng dạy Giao tiếp, Luyện thi JLPT, N2

Có tất cả 12 khóa học

Chương trình giảng dạy Giao tiếp, Luyện thi JLPT, N2

Có tất cả 12 khóa học


Trung Tâm Ngoại Ngữ Đại Học Sư Phạm TP.HCM Chi Nhánh 3
7.4
Khá 15 đánh giá

Chương trình giảng dạy Giao tiếp, Luyện thi HSK, Giao tiếp

Có tất cả 10 khóa học

Chương trình giảng dạy Giao tiếp, Luyện thi HSK, Giao tiếp

Có tất cả 2 khóa học


Trung tâm Giáo dục Nhật Bản IZUMI
7.5
Khá 4 đánh giá

Chương trình giảng dạy Cơ bản, Luyện thi JLPT, N3

Có tất cả 10 khóa học

Chương trình giảng dạy Cơ bản, Luyện thi JLPT, N3

Có tất cả 10 khóa học


Trung tâm Nhật ngữ IChiGo
9.5
Xuất sắc 3 đánh giá

Chương trình giảng dạy N5, N4, Tổng hợp

Có tất cả 6 khóa học

Chương trình giảng dạy N5, N4, Tổng hợp

Có tất cả 6 khóa học


Học online cùng chuyên gia
7.0
Khá 3 đánh giá

Chương trình giảng dạy Các khóa học khác Business English, IELTS, Học trực tuyến Phát âm

Có tất cả 63 khóa học

Chương trình giảng dạy Các khóa học khác Business English, IELTS, Học trực tuyến Phát âm

Có tất cả 13 khóa học