Trung tâm Tiếng Trung tại Quận Cầu Giấy | Edu2Review

Trung tâm Tiếng Trung tại Quận Cầu Giấy

Bạn đang tìm kiếm trung tâm Tiếng Trung uy tín tại Quận Cầu Giấy. Xem ngay những đánh giá để lựa chọn trung tâm tiếng Trung tốt nhất!

8 Kết quả.

Trung tâm Ngoại ngữ Phương Đông
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy Tổng hợp, IELTS, Luyện thi TOPIK

Có tất cả 32 khóa học

Chương trình giảng dạy Tổng hợp, IELTS, Luyện thi TOPIK

Có tất cả 4 khóa học


Trung tâm Ngoại ngữ Hanka
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy Tổng hợp, Tổng hợp, Luyện thi TOPIK

Có tất cả 4 khóa học

Chương trình giảng dạy Tổng hợp, Tổng hợp, Luyện thi TOPIK


Trung tâm tiếng Trung TiengTrung.vn
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy HSK 1, HSK 2, HSK 3

Có tất cả 6 khóa học

Chương trình giảng dạy HSK 1, HSK 2, HSK 3

Có tất cả 6 khóa học


Trung tâm tiếng Trung ThanhmaiHSK
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy Tổng hợp, Cho trẻ em, Luyện thi HSK

Có tất cả 7 khóa học

Chương trình giảng dạy Tổng hợp, Cho trẻ em, Luyện thi HSK

Có tất cả 7 khóa học


Trung tâm Ngoại ngữ Wish Edu
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy Giao tiếp, N5, TOPIK 1 sơ cấp

Có tất cả 15 khóa học

Chương trình giảng dạy Giao tiếp, N5, TOPIK 1 sơ cấp

Có tất cả 3 khóa học


Trung Tâm Tiếng Trung Hoàng Liên
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy Luyện thi HSK, HSK 3, HSK 4

Có tất cả 6 khóa học

Chương trình giảng dạy Luyện thi HSK, HSK 3, HSK 4

Có tất cả 6 khóa học


Trung tâm tiếng Trung SOFL
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy Luyện thi HSK, HSK 3, HSK 1

Có tất cả 7 khóa học

Chương trình giảng dạy Luyện thi HSK, HSK 3, HSK 1

Có tất cả 7 khóa học


Trung tâm tiếng Trung Ánh Dương
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy HSK 1, HSK 2, Luyện thi HSK

Có tất cả 8 khóa học

Chương trình giảng dạy HSK 1, HSK 2, Luyện thi HSK

Có tất cả 8 khóa học