Trường Cao Đẳng Thương Mại

Trường Cao Đẳng Thương Mại

0 đánh giá
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Đánh giá

Viết đánh giá

Ưu điểm nổi bật

Giáo viên Việt Nam

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Chương trình

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Ngành

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Quản trị kinh doanh xăng dầu và gas

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh xăng dầu và gas

Ngành

Quản trị kinh doanh

Marketing thương mại

Marketing thương mại

Marketing thương mại

Ngành

Marketing thương mại

Kế toán doanh nghiệp

Kế toán doanh nghiệp

Kế toán doanh nghiệp

Ngành

Kế toán doanh nghiệp

Tiếng Anh thương mại

Phiên dịch tiếng Anh thương mại

Tiếng Anh thương mại

Ngành

Phiên dịch tiếng Anh thương mại

Quản trị khách sạn

Quản trị khách sạn

Quản trị khách sạn

Ngành

Quản trị khách sạn

Thương mại điện tử

Thương mại điện tử

Thương mại điện tử

Ngành

Thương mại điện tử

Marketing du lịch

Marketing du lịch

Marketing du lịch

Ngành

Marketing du lịch

Quản trị bán hàng

Quản trị bán hàng

Quản trị bán hàng

Ngành

Quản trị bán hàng

Quản trị nhân sự

Quản trị nhân sự

Quản trị nhân sự

Ngành

Quản trị nhân sự

Quản trị nhà hàng

Kinh tế - Quản lý

Quản trị nhà hàng

Ngành

Kinh tế - Quản lý

Kiểm toán

Kinh tế - Quản lý

Kiểm toán

Ngành

Kinh tế - Quản lý

Kinh doanh xuất nhập khẩu

Kinh tế - Quản lý

Kinh doanh xuất nhập khẩu

Ngành

Kinh tế - Quản lý

Bảo hiểm

Bảo hiểm

Bảo hiểm

Ngành

Bảo hiểm
 

Giới thiệu

Địa điểm