Trung tâm luyện thi IELTS tại Hồ Chí Minh | Edu2Review

Trung tâm luyện thi IELTS tại Hồ Chí Minh

Học IELTS ở đâu tốt nhất Hồ Chí Minh? Top trung tâm luyện thi IELTS tại Hồ Chí Minh chất lượng dựa trên hơn 1000 review từ học viên.

233 Kết quả.

Trung Tâm Ngoại Ngữ KTDC Group
Verified by Edu2Review
Verified by Edu2Review
8.8
Rất tốt 287 đánh giá

Chương trình giảng dạy IELTS Pre: 1.0 - 3.0, IELTS Pre Intermediate: 3.0 - 4.0, IELTS Advanced: 6.0 - 7.0

Có tất cả 7 khóa học

Chương trình giảng dạy IELTS Pre: 1.0 - 3.0, IELTS Pre Intermediate: 3.0 - 4.0, IELTS Advanced: 6.0 - 7.0

Có tất cả 7 khóa học


Trung Tâm Mc IELTS
Verified by Edu2Review
Verified by Edu2Review
9.1
Xuất sắc 231 đánh giá

Chương trình giảng dạy IELTS, IELTS Pre Intermediate: 3.0 - 4.0, IELTS Advanced: 6.0 - 7.0

Có 92% học viên khuyên học

Có tất cả 6 khóa học

Chương trình giảng dạy IELTS, IELTS Pre Intermediate: 3.0 - 4.0, IELTS Advanced: 6.0 - 7.0

Có tất cả 6 khóa học

Có 92% học viên khuyên học


Trung tâm tiếng Anh VUS
Verified by Edu2Review
Verified by Edu2Review
8.0
Tốt 239 đánh giá

Chương trình giảng dạy IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0, IELTS Proficient: 7.0 - 9.0, Các khóa học khác

Có 80% học viên khuyên học

Có tất cả 2 khóa học

Chương trình giảng dạy IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0, IELTS Proficient: 7.0 - 9.0, Các khóa học khác

Có tất cả 2 khóa học

Có 80% học viên khuyên học


Trung tâm Anh ngữ YOLA
Verified by Edu2Review
Verified by Edu2Review
8.4
Tốt 165 đánh giá

Chương trình giảng dạy TOEFL IBT, Các khóa học khác, IELTS

Có tất cả 1 khóa học

Chương trình giảng dạy TOEFL IBT, Các khóa học khác, IELTS


Trung Tâm Tiếng Anh JOLO
Verified by Edu2Review
Verified by Edu2Review
9.2
Xuất sắc 138 đánh giá

Chương trình giảng dạy IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0, Trẻ em, Giao tiếp Cơ bản

Có 93% học viên khuyên học

Có tất cả 2 khóa học

Chương trình giảng dạy IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0, Trẻ em, Giao tiếp Cơ bản

Có tất cả 2 khóa học

Có 93% học viên khuyên học


Học Viện DOL English – IELTS Đình Lực
Verified by Edu2Review
Verified by Edu2Review
9.0
Xuất sắc 136 đánh giá

Chương trình giảng dạy Các khóa học khác, Giao tiếp, IELTS

Có 93% học viên khuyên học

Có tất cả 10 khóa học

Chương trình giảng dạy Các khóa học khác, Giao tiếp, IELTS

Có tất cả 10 khóa học

Có 93% học viên khuyên học


Trung tâm Anh ngữ ILP Vietnam
9.3
Xuất sắc 124 đánh giá

Chương trình giảng dạy IELTS

Có tất cả 3 khóa học

Chương trình giảng dạy IELTS

Có tất cả 3 khóa học


Trung Tâm Luyện Thi IELTS Tố Linh
Verified by Edu2Review
Verified by Edu2Review
8.4
Tốt 124 đánh giá

Chương trình giảng dạy Giao tiếp, IELTS

Có 86% học viên khuyên học

Có tất cả 2 khóa học

Chương trình giảng dạy Giao tiếp, IELTS

Có tất cả 2 khóa học

Có 86% học viên khuyên học


Trung Tâm Ngoại Ngữ Hội đồng Anh British Council
Verified by Edu2Review
Verified by Edu2Review
8.6
Rất tốt 118 đánh giá

Chương trình giảng dạy Học trực tuyến, Trẻ em, Các khóa học khác

Có tất cả 1 khóa học

Chương trình giảng dạy Học trực tuyến, Trẻ em, Các khóa học khác


Trung tâm Tiếng Anh Du học ETEST
Verified by Edu2Review
Verified by Edu2Review
9.0
Rất tốt 93 đánh giá

Chương trình giảng dạy IELTS, Các khóa học khác, TOEFL IBT

Có tất cả 2 khóa học

Chương trình giảng dạy IELTS, Các khóa học khác, TOEFL IBT

Có tất cả 2 khóa học


Trung Tâm Anh Ngữ Wall Street English
Verified by Edu2Review
Verified by Edu2Review
8.2
Tốt 95 đánh giá

Chương trình giảng dạy Giao tiếp Cơ bản, Học trực tuyến Trung cấp, Các khóa học khác

Có tất cả 1 khóa học

Chương trình giảng dạy Giao tiếp Cơ bản, Học trực tuyến Trung cấp, Các khóa học khác


Trung Tâm Ngoại Ngữ NewSky
8.8
Rất tốt 87 đánh giá

Chương trình giảng dạy TOEIC, Tiếng anh mẫu giáo, Trẻ em

Có tất cả 4 khóa học

Chương trình giảng dạy TOEIC, Tiếng anh mẫu giáo, Trẻ em

Có tất cả 4 khóa học