Trung tâm Tiếng Hàn tại Quận Bình Thạnh | Edu2Review

Trung tâm Tiếng Hàn tại Quận Bình Thạnh

Bạn đang tìm kiếm trung tâm Tiếng Hàn uy tín tại Quận Bình Thạnh. Xem ngay những đánh giá để lựa chọn trung tâm tiếng Hàn tốt nhất!

13 Kết quả.

Trung tâm Ngoại ngữ Sài Gòn Vina
8.2
Tốt 34 đánh giá

Chương trình giảng dạy Tiếng anh mẫu giáo, IELTS Intermediate: 4.0 - 5.0, Luyện thi KLPT (EPS TOPIK)

Có tất cả 20 khóa học

Chương trình giảng dạy Tiếng anh mẫu giáo, IELTS Intermediate: 4.0 - 5.0, Luyện thi KLPT (EPS TOPIK)

Có tất cả 4 khóa học


Học viện Ngôn ngữ châu Á GAMALI
9.1
Xuất sắc 8 đánh giá

Chương trình giảng dạy Giao tiếp, Giao tiếp, Tổng hợp

Có tất cả 13 khóa học

Chương trình giảng dạy Giao tiếp, Giao tiếp, Tổng hợp

Có tất cả 6 khóa học


Học online cùng chuyên gia
7.0
Khá 3 đánh giá

Chương trình giảng dạy Các khóa học khác Business English, IELTS, Học trực tuyến Phát âm

Có tất cả 63 khóa học

Chương trình giảng dạy Các khóa học khác Business English, IELTS, Học trực tuyến Phát âm

Có tất cả 5 khóa học


Học tiếng Hàn miễn phí tại lớp cô Nguyên
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy Du lịch, TOPIK 1 sơ cấp, Tổng hợp

Có tất cả 4 khóa học

Chương trình giảng dạy Du lịch, TOPIK 1 sơ cấp, Tổng hợp

Có tất cả 4 khóa học


Ngoại Ngữ Bảng Vàng
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy Cho trẻ em, Cho trẻ em, Cho trẻ em

Có tất cả 4 khóa học

Chương trình giảng dạy Cho trẻ em, Cho trẻ em, Cho trẻ em


Công ty Cổ phần Giáo dục Việt Nam
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy Tiếng Anh tổng quát, N5, TOPIK 1 sơ cấp

Có tất cả 31 khóa học

Chương trình giảng dạy Tiếng Anh tổng quát, N5, TOPIK 1 sơ cấp

Có tất cả 11 khóa học


Trung tâm Hàn ngữ và Du học Kims
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy TOPIK 2 cao cấp, Luyện thi KLPT (EPS TOPIK), TOPIK 2 trung cấp

Có tất cả 8 khóa học

Chương trình giảng dạy TOPIK 2 cao cấp, Luyện thi KLPT (EPS TOPIK), TOPIK 2 trung cấp

Có tất cả 8 khóa học


Học viện Ngôn ngữ ICO
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy Tổng hợp, Luyện thi KLPT (EPS TOPIK), Giao tiếp

Có tất cả 8 khóa học

Chương trình giảng dạy Tổng hợp, Luyện thi KLPT (EPS TOPIK), Giao tiếp

Có tất cả 8 khóa học


Tiếng Hàn Huế – Ran Chô
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy Giao tiếp, TOPIK 2 trung cấp, TOPIK 1 sơ cấp

Có tất cả 4 khóa học

Chương trình giảng dạy Giao tiếp, TOPIK 2 trung cấp, TOPIK 1 sơ cấp

Có tất cả 4 khóa học


Trung tâm Đa ngôn ngữ You Can
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy Giao tiếp, Luyện thi TOPIK, N5

Có tất cả 10 khóa học

Chương trình giảng dạy Giao tiếp, Luyện thi TOPIK, N5

Có tất cả 3 khóa học


Trung tâm Hàn ngữ Han Sarang
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy Tổng hợp, Luyện thi TOPIK, TOPIK 2 cao cấp

Có tất cả 5 khóa học

Chương trình giảng dạy Tổng hợp, Luyện thi TOPIK, TOPIK 2 cao cấp

Có tất cả 5 khóa học


Trung tâm Đào tạo Tiếng Hàn Văn Lang
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy TOPIK 1 sơ cấp, Luyện thi KLPT (EPS TOPIK), TOPIK 2 trung cấp

Có tất cả 9 khóa học

Chương trình giảng dạy TOPIK 1 sơ cấp, Luyện thi KLPT (EPS TOPIK), TOPIK 2 trung cấp

Có tất cả 9 khóa học