Top 10 Trung tâm Tiếng Anh tốt nhất Quận Bình Thạnh năm 2024 | Edu2Review
📌 Tặng bé 4-16 tuổi: Học bổng tiếng Anh đến 2 triệu + Quà tặng độc quyền!
📌 Tặng bé 4-16 tuổi: Học bổng tiếng Anh đến 2 triệu + Quà tặng độc quyền!
  • Địa điểm bạn tìm?
  • Bạn muốn học?
  • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
    Bạn muốn học?
      Khóa học cần tìm?

      Trung tâm tiếng Anh tại Quận Bình Thạnh

      Học tiếng Anh ở đâu tốt nhất Quận Bình Thạnh? Top trung tâm tiếng Anh tại Quận Bình Thạnh chất lượng dựa trên hơn 1000 review từ học viên.

      85 Kết quả.
      Trung tâm Anh ngữ YOLA
      Trung tâm Anh ngữ YOLA
      Verified by Edu2Review
      Verified by Edu2Review
      8.5
      Tốt 426 đánh giá
      Học trực tuyến
      Tiếng Anh tổng quát
      Trẻ em
      Tổng cộng 7 khóa học
      Giảm giá lên đến 750.000 ₫ cho EduMember
      Học trực tuyến
      Tiếng Anh tổng quát
      Trẻ em

      Có 83% học viên khuyên học

      Tổng cộng 7 khóa học

      Giảm giá lên đến 750.000 ₫ EduMember
      Trung Tâm Tiếng Anh JOLO
      Trung Tâm Tiếng Anh JOLO
      Verified by Edu2Review
      Verified by Edu2Review
      9.4
      Xuất sắc 309 đánh giá
      IELTS Intermediate: 4.0 - 5.0
      IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0
      IELTS Advanced: 6.0 - 7.0
      Tổng cộng 15 khóa học
      Hoàn tiền lên đến 100.000 ₫ cho EduMember
      IELTS Intermediate: 4.0 - 5.0
      IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0
      IELTS Advanced: 6.0 - 7.0

      Có 95% học viên khuyên học

      Tổng cộng 15 khóa học

      Hoàn tiền lên đến 100.000 ₫ EduMember
      Trung tâm tiếng Anh VUS
      Trung tâm tiếng Anh VUS
      Verified by Edu2Review
      Verified by Edu2Review
      8.0
      Tốt 242 đánh giá
      Tiếng anh lớp 3
      Tiếng anh mẫu giáo
      Trẻ em
      Tổng cộng 6 khóa học
      Hoàn tiền lên đến 100.000 ₫ cho EduMember
      Tiếng anh lớp 3
      Tiếng anh mẫu giáo
      Trẻ em

      Có 80% học viên khuyên học

      Tổng cộng 6 khóa học

      Hoàn tiền lên đến 100.000 ₫ EduMember
      Trung Tâm Action English
      Trung Tâm Action English
      Verified by Edu2Review
      Verified by Edu2Review
      8.3
      Tốt 196 đánh giá
      Giao tiếp
      TOEIC
      Học trực tuyến
      Tổng cộng 7 khóa học
      Hoàn tiền lên đến 100.000 ₫ cho EduMember
      Giao tiếp
      TOEIC
      Học trực tuyến

      Tổng cộng 7 khóa học

      Hoàn tiền lên đến 100.000 ₫ EduMember
      Trung tâm tiếng Anh Pasal
      Trung tâm tiếng Anh Pasal
      Verified by Edu2Review
      Verified by Edu2Review
      8.4
      Tốt 174 đánh giá
      Giao tiếp Cơ bản
      Giao tiếp Trung cấp
      Giao tiếp Nâng cao
      Tổng cộng 15 khóa học
      Hoàn tiền lên đến 100.000 ₫ cho EduMember
      Giao tiếp Cơ bản
      Giao tiếp Trung cấp
      Giao tiếp Nâng cao

      Tổng cộng 15 khóa học

      Hoàn tiền lên đến 100.000 ₫ EduMember
      Trung tâm tiếng Anh ILA
      Trung tâm tiếng Anh ILA
      Verified by Edu2Review
      Verified by Edu2Review
      8.6
      Rất tốt 146 đánh giá
      Tiếng anh mẫu giáo
      Trẻ em
      Giao tiếp
      Tổng cộng 6 khóa học
      Tiếng anh mẫu giáo
      Trẻ em
      Giao tiếp

      Có 84% học viên khuyên học

      Tổng cộng 6 khóa học

      Học Viện DOL English – IELTS Đình Lực
      Học Viện DOL English – IELTS Đình Lực
      Verified by Edu2Review
      Verified by Edu2Review
      9.1
      Xuất sắc 139 đánh giá
      IELTS Pre Intermediate: 3.0 - 4.0
      IELTS Intermediate: 4.0 - 5.0
      IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0
      Tổng cộng 16 khóa học
      Hoàn tiền lên đến 100.000 ₫ cho EduMember
      IELTS Pre Intermediate: 3.0 - 4.0
      IELTS Intermediate: 4.0 - 5.0
      IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0

      Tổng cộng 16 khóa học

      Hoàn tiền lên đến 100.000 ₫ EduMember
      Trung Tâm Ngoại Ngữ Hội đồng Anh British Council
      Trung Tâm Ngoại Ngữ Hội đồng Anh British Council
      Verified by Edu2Review
      Verified by Edu2Review
      8.6
      Rất tốt 118 đánh giá
      Trẻ em
      Các khóa học khác
      Học trực tuyến
      Tổng cộng 7 khóa học
      Hoàn tiền lên đến 100.000 ₫ cho EduMember
      Trẻ em
      Các khóa học khác
      Học trực tuyến

      Tổng cộng 7 khóa học

      Hoàn tiền lên đến 100.000 ₫ EduMember
      Trung tâm The IELTS Workshop
      Trung tâm The IELTS Workshop
      Verified by Edu2Review
      Verified by Edu2Review
      9.3
      Xuất sắc 77 đánh giá
      IELTS Pre: 1.0 - 3.0
      IELTS Pre Intermediate: 3.0 - 4.0
      IELTS Intermediate: 4.0 - 5.0
      Tổng cộng 16 khóa học
      Giảm giá lên đến 400.000 ₫ cho EduMember
      IELTS Pre: 1.0 - 3.0
      IELTS Pre Intermediate: 3.0 - 4.0
      IELTS Intermediate: 4.0 - 5.0

      Có 94% học viên khuyên học

      Tổng cộng 16 khóa học

      Giảm giá lên đến 400.000 ₫ EduMember
      Trung tâm Simple English
      Trung tâm Simple English
      Verified by Edu2Review
      Verified by Edu2Review
      8.8
      Rất tốt 72 đánh giá
      Các khóa học khác
      Học trực tuyến
      Giao tiếp Cơ bản
      Tổng cộng 8 khóa học
      Giảm giá lên đến 500.000 ₫ cho EduMember
      Các khóa học khác
      Học trực tuyến
      Giao tiếp Cơ bản

      Có 91% học viên khuyên học

      Tổng cộng 8 khóa học

      Giảm giá lên đến 500.000 ₫ EduMember
      Trung Tâm Anh Ngữ ZIM
      Trung Tâm Anh Ngữ ZIM
      9.4
      Xuất sắc 73 đánh giá
      IELTS
      IELTS Intermediate: 4.0 - 5.0
      IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0
      Tổng cộng 20 khóa học
      Hoàn tiền lên đến 100.000 ₫ cho EduMember
      IELTS
      IELTS Intermediate: 4.0 - 5.0
      IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0

      Tổng cộng 20 khóa học

      Hoàn tiền lên đến 100.000 ₫ EduMember
      Trường  Ngoại Ngữ Không Gian
      Trường Ngoại Ngữ Không Gian
      Verified by Edu2Review
      Verified by Edu2Review
      7.8
      Khá 74 đánh giá
      Giao tiếp Cơ bản
      Giao tiếp Nâng cao
      Giao tiếp Trung cấp
      Tổng cộng 6 khóa học
      Hoàn tiền lên đến 100.000 ₫ cho EduMember
      Giao tiếp Cơ bản
      Giao tiếp Nâng cao
      Giao tiếp Trung cấp

      Tổng cộng 6 khóa học

      Hoàn tiền lên đến 100.000 ₫ EduMember

      LỢI ĐỦ ĐƯỜNG KHI CHỌN TRƯỜNG, KHÓA HỌC QUA EDU2REVIEW

      Vừa tiết kiệm thời gian tự tìm hiểu, vừa tiết kiệm được kha khá tiền.