You need to enable JavaScript to run this app.

Khóa học tiếng Anh

321 Kết quả.

Chương trình Interactive English (Từ18 đến 22 tuổi)

3.050.000đ
Trung tâm tiếng Anh VUS
225 đánh giá

Tổng quan

Các khóa học khác
2 tháng

Đặt chỗ với Edu2review

3.050.000đ
Đặt chỗ ngay

IELTS Foundation

5.860.000đ
5.760.000đ
Trung Tâm Ngoại Ngữ KTDC Group
210 đánh giá

Tổng quan

IELTS Pre Intermediate: 3.0 - 4.0
2 tháng

Đặt chỗ với Edu2review

5.860.000đ
5.760.000đ
Đặt chỗ ngay

TOEIC Basic

900.000đ
800.000đ
Trung tâm tiếng Anh TOEIC - Speaking Ms. Ngọc
171 đánh giá

Tổng quan

TOEIC
6 tuần

Đặt chỗ với Edu2review

900.000đ
800.000đ
Đặt chỗ ngay

Junior - Tiếng Anh thiếu niên

8.000.000đ
Trung tâm Ngoại ngữ Thông Minh (YOLA)
160 đánh giá

Tổng quan

Trẻ em
4.5 tháng

Đặt chỗ với Edu2review

8.000.000đ
Đặt chỗ ngay

Pre Intermediate

799.000đ
699.000đ
Trung Tâm Anh Ngữ Saigon American
149 đánh giá

Tổng quan

Giao tiếp Cơ bản
1 thời lượng

Đặt chỗ với Edu2review

799.000đ
699.000đ
Đặt chỗ ngay

Starter

4.300.000đ
4.200.000đ
Trung tâm Anh ngữ LANGMASTER
124 đánh giá

Tổng quan

Giao tiếp Cơ bản
4.5 tháng

Đặt chỗ với Edu2review

4.300.000đ
4.200.000đ
Đặt chỗ ngay

Tiếng Anh học thuật cho học sinh THPT

9.920.000đ
Trung Tâm Ngoại Ngữ Hội đồng Anh British Council
117 đánh giá

Tổng quan

Các khóa học khác
2 tháng

Đặt chỗ với Edu2review

9.920.000đ
Đặt chỗ ngay

Khóa học Pronunciation Workshop

2.000.000đ
Trung tâm tiếng Anh Pasal
116 đánh giá

Tổng quan

Giao tiếp Phát âm
10 buổi

Đặt chỗ với Edu2review

2.000.000đ
Đặt chỗ ngay

Tiếng Anh Giao Tiếp

9.000.000đ
8.900.000đ
Trung tâm tiếng Anh Vicky English
95 đánh giá

Tổng quan

Giao tiếp
1.5 giờ

Đặt chỗ với Edu2review

9.000.000đ
8.900.000đ
Đặt chỗ ngay

Lớp phát âm

2.000.000đ
1.900.000đ
Trung Tâm Luyện Thi IELTS Tố Linh
97 đánh giá

Tổng quan

Giao tiếp
2.5 tháng

Đặt chỗ với Edu2review

2.000.000đ
1.900.000đ
Đặt chỗ ngay

Đình Lực PRONUNCIATION & COMMUNICATION

4.500.000đ
Trung Tâm Ielts Đình Lực
87 đánh giá

Tổng quan

Tiếng Anh tổng quát
21 buổi

Đặt chỗ với Edu2review

4.500.000đ
Đặt chỗ ngay

Global English - Tiếng Anh giao tiếp

12.000.000đ
Trung tâm tiếng Anh ILA
91 đánh giá

Tổng quan

Các khóa học khác
2.5 tháng

Đặt chỗ với Edu2review

12.000.000đ
Đặt chỗ ngay