Trung tâm Ngoại ngữ tại Quận Hoàn Kiếm | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000đ.

Trung tâm Ngoại ngữ tại Quận Hoàn Kiếm

Danh sách trung tâm ngoại ngữ uy tín, chất lượng tại Quận Hoàn Kiếm. Tham khảo những đánh giá trực tiếp để đưa ra lựa chọn nơi học tốt nhất!

12 Kết quả.
Trung Tâm Tiếng Anh JOLO
Trung Tâm Tiếng Anh JOLO
Verified by Edu2Review
Verified by Edu2Review
9.3
Xuất sắc 199 đánh giá

Chương trình giảng dạy IELTS Intermediate: 4.0 - 5.0, IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0, IELTS Advanced: 6.0 - 7.0

Có 94% học viên khuyên học

Tổng cộng 15 khóa học

Giảm giá lên đến 1.250.000đ cho EduMember

Chương trình giảng dạy IELTS Intermediate: 4.0 - 5.0, IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0, IELTS Advanced: 6.0 - 7.0

Có 94% học viên khuyên học

Tổng cộng 15 khóa học

Giảm giá lên đến 1.250.000đ EduMember
Trung tâm tiếng Anh ILA
Trung tâm tiếng Anh ILA
Verified by Edu2Review
Verified by Edu2Review
7.7
Khá 92 đánh giá

Chương trình giảng dạy Tiếng anh mẫu giáo, Trẻ em, TOEIC

Tổng cộng 6 khóa học

Hoàn tiền lên đến 100.000đ cho EduMember

Chương trình giảng dạy Tiếng anh mẫu giáo, Trẻ em, TOEIC

Tổng cộng 6 khóa học

Hoàn tiền lên đến 100.000đ EduMember
Trung Tâm Anh Ngữ GLN
Trung Tâm Anh Ngữ GLN
Verified by Edu2Review
Verified by Edu2Review
9.1
Xuất sắc 67 đánh giá

Chương trình giảng dạy IELTS Intermediate: 4.0 - 5.0, IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0, IELTS Advanced: 6.0 - 7.0

Có 95% học viên khuyên học

Tổng cộng 14 khóa học

Giảm giá lên đến 1.000.000đ cho EduMember

Chương trình giảng dạy IELTS Intermediate: 4.0 - 5.0, IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0, IELTS Advanced: 6.0 - 7.0

Có 95% học viên khuyên học

Tổng cộng 14 khóa học

Giảm giá lên đến 1.000.000đ EduMember
Trung Tâm Anh Ngữ Cleverlearn
Trung Tâm Anh Ngữ Cleverlearn
7.3
Khá 9 đánh giá

Chương trình giảng dạy IELTS, TOEFL IBT, TOEIC

Tổng cộng 4 khóa học

Hoàn tiền lên đến 100.000đ cho EduMember

Chương trình giảng dạy IELTS, TOEFL IBT, TOEIC

Tổng cộng 4 khóa học

Hoàn tiền lên đến 100.000đ EduMember
Trung Tâm Việt Nam Hợp Điểm
Trung Tâm Việt Nam Hợp Điểm
9.1
Xuất sắc 3 đánh giá

Chương trình giảng dạy IELTS, TOEFL ITP, TOEIC

Tổng cộng 4 khóa học

Hoàn tiền lên đến 100.000đ cho EduMember

Chương trình giảng dạy IELTS, TOEFL ITP, TOEIC

Tổng cộng 4 khóa học

Hoàn tiền lên đến 100.000đ EduMember
Trung tâm tiếng Nhật Akira
Trung tâm tiếng Nhật Akira
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy N5, N4, N3

Tổng cộng 5 khóa học

Chương trình giảng dạy N5, N4, N3

Tổng cộng 5 khóa học

Trung tâm Ngoại ngữ Đức Anh – DACE
Trung tâm Ngoại ngữ Đức Anh – DACE
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy Các khóa học khác, IELTS Advanced: 6.0 - 7.0, TOEFL ITP

Tổng cộng 9 khóa học

Hoàn tiền lên đến 100.000đ cho EduMember

Chương trình giảng dạy Các khóa học khác, IELTS Advanced: 6.0 - 7.0, TOEFL ITP

Tổng cộng 9 khóa học

Hoàn tiền lên đến 100.000đ EduMember
Trung Tâm Dream House
Trung Tâm Dream House
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy Các khóa học khác

Hoàn tiền lên đến 100.000đ cho EduMember

Chương trình giảng dạy Các khóa học khác

Hoàn tiền lên đến 100.000đ EduMember
Trung Tâm Ngoại Ngữ Just Kids
Trung Tâm Ngoại Ngữ Just Kids
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy Trẻ em, Tiếng anh mẫu giáo

Tổng cộng 5 khóa học

Hoàn tiền lên đến 100.000đ cho EduMember

Chương trình giảng dạy Trẻ em, Tiếng anh mẫu giáo

Tổng cộng 5 khóa học

Hoàn tiền lên đến 100.000đ EduMember
Trung Tâm Anh Ngữ BEC
Trung Tâm Anh Ngữ BEC
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy Các khóa học khác

Tổng cộng 3 khóa học

Hoàn tiền lên đến 100.000đ cho EduMember

Chương trình giảng dạy Các khóa học khác

Tổng cộng 3 khóa học

Hoàn tiền lên đến 100.000đ EduMember
Trung Tâm Ngoại Khóa ASP
Trung Tâm Ngoại Khóa ASP
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy Trẻ em, Tiếng anh mẫu giáo

Tổng cộng 8 khóa học

Hoàn tiền lên đến 100.000đ cho EduMember

Chương trình giảng dạy Trẻ em, Tiếng anh mẫu giáo

Tổng cộng 8 khóa học

Hoàn tiền lên đến 100.000đ EduMember
Trung Tâm Amslink English Center
Trung Tâm Amslink English Center
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy Trẻ em

Tổng cộng 10 khóa học

Hoàn tiền lên đến 100.000đ cho EduMember

Chương trình giảng dạy Trẻ em

Tổng cộng 10 khóa học

Hoàn tiền lên đến 100.000đ EduMember
EduMember

Gói Thành Viên EduMember
Tiết kiệm học phí

Ưu đãi lên đến 50% học phí khi đăng ký gói thành viên. Xem thêm