Trung tâm Ngoại ngữ tại Quận Hoàn Kiếm | Edu2Review
📢 Đánh gục nỗi sợ giao tiếp tiếng Anh với gia sư nước ngoài kèm cặp 1-1. Chỉ từ 100k/buổi.
📢 Đánh gục nỗi sợ giao tiếp tiếng Anh với gia sư nước ngoài kèm cặp 1-1. Chỉ từ 100k/buổi.
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?
    TÌM TRƯỜNG
    HOẶC TRA CỨU
    Địa điểm bạn tìm?
     Bạn muốn học?
      Khóa học cần tìm?

      Trung tâm Ngoại ngữ tại Quận Hoàn Kiếm

      Danh sách trung tâm ngoại ngữ uy tín, chất lượng tại Quận Hoàn Kiếm. Tham khảo những đánh giá trực tiếp để đưa ra lựa chọn nơi học tốt nhất!

      13 Kết quả.
      Trung Tâm Tiếng Anh JOLO
      Trung Tâm Tiếng Anh JOLO
      Verified by Edu2Review
      Verified by Edu2Review
      9.4
      Xuất sắc 265 đánh giá
      IELTS Intermediate: 4.0 - 5.0
      IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0
      IELTS Advanced: 6.0 - 7.0
      Tổng cộng 15 khóa học
      Giảm giá lên đến 1.250.000 ₫ cho EduMember
      IELTS Intermediate: 4.0 - 5.0
      IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0
      IELTS Advanced: 6.0 - 7.0

      Có 95% học viên khuyên học

      Tổng cộng 15 khóa học

      Giảm giá lên đến 1.250.000 ₫ EduMember
      Trung tâm tiếng Anh ILA
      Trung tâm tiếng Anh ILA
      Verified by Edu2Review
      Verified by Edu2Review
      7.7
      Khá 92 đánh giá
      Tiếng anh mẫu giáo
      Trẻ em
      TOEIC
      Tổng cộng 6 khóa học
      Hoàn tiền lên đến 100.000 ₫ cho EduMember
      Tiếng anh mẫu giáo
      Trẻ em
      TOEIC

      Tổng cộng 6 khóa học

      Hoàn tiền lên đến 100.000 ₫ EduMember
      Trung Tâm Anh Ngữ GLN
      Trung Tâm Anh Ngữ GLN
      Verified by Edu2Review
      Verified by Edu2Review
      9.1
      Xuất sắc 67 đánh giá
      IELTS Intermediate: 4.0 - 5.0
      IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0
      IELTS Advanced: 6.0 - 7.0
      Tổng cộng 14 khóa học
      Giảm giá lên đến 1.000.000 ₫ cho EduMember
      IELTS Intermediate: 4.0 - 5.0
      IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0
      IELTS Advanced: 6.0 - 7.0

      Có 95% học viên khuyên học

      Tổng cộng 14 khóa học

      Giảm giá lên đến 1.000.000 ₫ EduMember
      Tiếng Anh trực tuyến ENGO
      Tiếng Anh trực tuyến ENGO
      8.7
      Rất tốt 13 đánh giá
      Tiếng Anh tổng quát
      Các khóa học khác Business English
      IELTS
      Tổng cộng 5 khóa học
      Hoàn tiền lên đến 100.000 ₫ cho EduMember
      Tiếng Anh tổng quát
      Các khóa học khác Business English
      IELTS

      Tổng cộng 5 khóa học

      Hoàn tiền lên đến 100.000 ₫ EduMember
      Trung Tâm Anh Ngữ Cleverlearn
      Trung Tâm Anh Ngữ Cleverlearn
      7.3
      Khá 9 đánh giá
      IELTS
      TOEFL IBT
      TOEIC
      Tổng cộng 4 khóa học
      Hoàn tiền lên đến 100.000 ₫ cho EduMember
      IELTS
      TOEFL IBT
      TOEIC

      Tổng cộng 4 khóa học

      Hoàn tiền lên đến 100.000 ₫ EduMember
      Trung Tâm Việt Nam Hợp Điểm
      Trung Tâm Việt Nam Hợp Điểm
      9.1
      Xuất sắc 3 đánh giá
      IELTS
      TOEFL ITP
      TOEIC
      Tổng cộng 4 khóa học
      Hoàn tiền lên đến 100.000 ₫ cho EduMember
      IELTS
      TOEFL ITP
      TOEIC

      Tổng cộng 4 khóa học

      Hoàn tiền lên đến 100.000 ₫ EduMember
      Trung tâm Ngoại ngữ Đức Anh – DACE
      Trung tâm Ngoại ngữ Đức Anh – DACE
      0
      Chưa có đánh giá 0 đánh giá
      Các khóa học khác
      IELTS Advanced: 6.0 - 7.0
      TOEFL ITP
      Tổng cộng 9 khóa học
      Hoàn tiền lên đến 100.000 ₫ cho EduMember
      Các khóa học khác
      IELTS Advanced: 6.0 - 7.0
      TOEFL ITP

      Tổng cộng 9 khóa học

      Hoàn tiền lên đến 100.000 ₫ EduMember
      Trung tâm tiếng Nhật Akira
      Trung tâm tiếng Nhật Akira
      0
      Chưa có đánh giá 0 đánh giá
      N5
      N4
      N3
      Tổng cộng 5 khóa học
      N5
      N4
      N3

      Tổng cộng 5 khóa học

      Trung Tâm Dream House
      Trung Tâm Dream House
      0
      Chưa có đánh giá 0 đánh giá
      Các khóa học khác
      Hoàn tiền lên đến 100.000 ₫ cho EduMember
      Các khóa học khác
      Hoàn tiền lên đến 100.000 ₫ EduMember
      Trung Tâm Ngoại Ngữ Just Kids
      Trung Tâm Ngoại Ngữ Just Kids
      0
      Chưa có đánh giá 0 đánh giá
      Trẻ em
      Tiếng anh mẫu giáo
      Tổng cộng 5 khóa học
      Hoàn tiền lên đến 100.000 ₫ cho EduMember
      Trẻ em
      Tiếng anh mẫu giáo

      Tổng cộng 5 khóa học

      Hoàn tiền lên đến 100.000 ₫ EduMember
      Trung Tâm Anh Ngữ BEC
      Trung Tâm Anh Ngữ BEC
      0
      Chưa có đánh giá 0 đánh giá
      Các khóa học khác
      Tổng cộng 3 khóa học
      Hoàn tiền lên đến 100.000 ₫ cho EduMember
      Các khóa học khác

      Tổng cộng 3 khóa học

      Hoàn tiền lên đến 100.000 ₫ EduMember
      Trung Tâm Ngoại Khóa ASP
      Trung Tâm Ngoại Khóa ASP
      0
      Chưa có đánh giá 0 đánh giá
      Trẻ em
      Tiếng anh mẫu giáo
      Tổng cộng 8 khóa học
      Hoàn tiền lên đến 100.000 ₫ cho EduMember
      Trẻ em
      Tiếng anh mẫu giáo

      Tổng cộng 8 khóa học

      Hoàn tiền lên đến 100.000 ₫ EduMember

      Gói Thành Viên Edu2Review tiết kiệm học phí

      Hoàn tiền lên đến 50% học phí khi đăng ký khóa học trên Edu2Review.
      Chi tiết