Trung tâm Ngoại ngữ tại Quận Ba Đình | Edu2Review

Trung tâm Ngoại ngữ tại Quận Ba Đình

Danh sách trung tâm ngoại ngữ uy tín, chất lượng tại Quận Ba Đình. Tham khảo những đánh giá trực tiếp để đưa ra lựa chọn nơi học tốt nhất!

48 Kết quả.

Trung tâm tiếng Anh ILA
Verified by Edu2Review
Verified by Edu2Review
7.7
Khá 92 đánh giá

Chương trình giảng dạy Tiếng anh mẫu giáo, Trẻ em, TOEIC

Có tất cả 6 khóa học

Chương trình giảng dạy Tiếng anh mẫu giáo, Trẻ em, TOEIC

Có tất cả 6 khóa học


Trung Tâm Anh ngữ ACET
Verified by Edu2Review
Verified by Edu2Review
8.2
Tốt 47 đánh giá

Chương trình giảng dạy IELTS Intermediate: 4.0 - 5.0, IELTS Advanced: 6.0 - 7.0, Tiếng Anh tổng quát

Có tất cả 3 khóa học

Chương trình giảng dạy IELTS Intermediate: 4.0 - 5.0, IELTS Advanced: 6.0 - 7.0, Tiếng Anh tổng quát

Có tất cả 3 khóa học


Trung tâm đào tạo tiếng Anh KOS English Center
9.0
Xuất sắc 30 đánh giá

Chương trình giảng dạy Giao tiếp, IELTS Pre Intermediate: 3.0 - 4.0, IELTS Intermediate: 4.0 - 5.0

Có tất cả 10 khóa học

Chương trình giảng dạy Giao tiếp, IELTS Pre Intermediate: 3.0 - 4.0, IELTS Intermediate: 4.0 - 5.0

Có tất cả 10 khóa học


Trung Tâm Ngoại ngữ RES
6.2
Trung bình 42 đánh giá

Chương trình giảng dạy IELTS, Tiếng Anh tổng quát, Trẻ em

Có tất cả 3 khóa học

Chương trình giảng dạy IELTS, Tiếng Anh tổng quát, Trẻ em

Có tất cả 3 khóa học


Trung tâm anh ngữ I Can Read
Verified by Edu2Review
Verified by Edu2Review
8.6
Tốt 26 đánh giá

Chương trình giảng dạy Trẻ em, Tiếng anh mẫu giáo

Có tất cả 6 khóa học

Chương trình giảng dạy Trẻ em, Tiếng anh mẫu giáo

Có tất cả 6 khóa học


Trung tâm tiếng Anh Apollo
Verified by Edu2Review
Verified by Edu2Review
7.6
Khá 25 đánh giá

Chương trình giảng dạy Tiếng anh mẫu giáo, Trẻ em, IELTS Advanced: 6.0 - 7.0

Có tất cả 9 khóa học

Chương trình giảng dạy Tiếng anh mẫu giáo, Trẻ em, IELTS Advanced: 6.0 - 7.0

Có tất cả 9 khóa học


Chương trình giảng dạy Giao tiếp

Có tất cả 5 khóa học


Anh Ngữ Quốc Tế AMES
8.0
Tốt 17 đánh giá

Chương trình giảng dạy TOEIC, Giao tiếp, Các khóa học khác

Có tất cả 10 khóa học

Chương trình giảng dạy TOEIC, Giao tiếp, Các khóa học khác

Có tất cả 10 khóa học


Học viện Anh ngữ EQuest EQuest Academy
6.8
Trung bình 19 đánh giá

Chương trình giảng dạy TOEIC, IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0, TOEFL IBT

Có tất cả 3 khóa học

Chương trình giảng dạy TOEIC, IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0, TOEFL IBT

Có tất cả 3 khóa học


Học Viện IvyPrep
7.4
Khá 10 đánh giá

Chương trình giảng dạy IELTS, Trẻ em, Các khóa học khác

Có tất cả 7 khóa học

Chương trình giảng dạy IELTS, Trẻ em, Các khóa học khác

Có tất cả 7 khóa học


Trung Tâm Anh Ngữ Cleverlearn
7.3
Khá 9 đánh giá

Chương trình giảng dạy IELTS, TOEFL IBT, TOEIC

Có tất cả 4 khóa học

Chương trình giảng dạy IELTS, TOEFL IBT, TOEIC

Có tất cả 4 khóa học


Trung Tâm Language Link Vietnam
9.6
Xuất sắc 6 đánh giá

Chương trình giảng dạy Trẻ em, Các khóa học khác, Giao tiếp

Có tất cả 6 khóa học

Chương trình giảng dạy Trẻ em, Các khóa học khác, Giao tiếp

Có tất cả 6 khóa học

EduMember

Gói Thành Viên EduMember
Tiết kiệm học phí

Ưu đãi lên đến 50% học phí khi đăng ký gói thành viên. Xem thêm