Trung tâm Tiếng Hàn Giao tiếp tại Hà Nội | Edu2Review

Trung tâm Tiếng Hàn Giao tiếp tại Hà Nội

Bạn đang tìm kiếm trung tâm Tiếng Hàn Giao tiếp uy tín tại Hà Nội. Xem ngay những đánh giá để lựa chọn trung tâm tiếng Hàn tốt nhất!

16 Kết quả.

Trung tâm Ngoại ngữ Language Wang
10
Xuất sắc 1 đánh giá

Chương trình giảng dạy TOPIK 1 sơ cấp, TOPIK 2 trung cấp, Cơ bản

Có tất cả 2 khóa học

Chương trình giảng dạy TOPIK 1 sơ cấp, TOPIK 2 trung cấp, Cơ bản

Có tất cả 2 khóa học


Trung tâm giáo dục Việt Nam
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy Tiếng Anh tổng quát, Giao tiếp, N5

Có tất cả 1 khóa học

Chương trình giảng dạy Tiếng Anh tổng quát, Giao tiếp, N5


Học viện Ngôn ngữ ICO
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy Giao tiếp, Luyện thi TOPIK, Luyện thi KLPT (EPS TOPIK)

Có tất cả 1 khóa học

Chương trình giảng dạy Giao tiếp, Luyện thi TOPIK, Luyện thi KLPT (EPS TOPIK)


Trung tâm ngoại ngữ Aunury
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy TOPIK 2 trung cấp, Giao tiếp, TOPIK 1 sơ cấp

Có tất cả 1 khóa học

Chương trình giảng dạy TOPIK 2 trung cấp, Giao tiếp, TOPIK 1 sơ cấp


Trung Tâm Tiếng Hàn Sofl
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy TOPIK 1 sơ cấp, TOPIK 2 trung cấp, Giao tiếp

Có tất cả 2 khóa học

Chương trình giảng dạy TOPIK 1 sơ cấp, TOPIK 2 trung cấp, Giao tiếp

Có tất cả 2 khóa học


Trung tâm tiếng Hàn TOP
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy TOPIK 1 sơ cấp, Giao tiếp

Có tất cả 1 khóa học

Chương trình giảng dạy TOPIK 1 sơ cấp, Giao tiếp


Trung tâm đào tạo tiếng Hàn Quốc chất lượng cao
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy Tổng hợp, Luyện thi KLPT (EPS TOPIK), Giao tiếp

Có tất cả 1 khóa học

Chương trình giảng dạy Tổng hợp, Luyện thi KLPT (EPS TOPIK), Giao tiếp


Trung tâm ngoại ngữ du học Hàn Việt KTS
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy TOPIK 1 sơ cấp, TOPIK 2 trung cấp, TOPIK 2 cao cấp

Có tất cả 1 khóa học

Chương trình giảng dạy TOPIK 1 sơ cấp, TOPIK 2 trung cấp, TOPIK 2 cao cấp


Trung tâm tiếng Hàn JTrain
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy Tổng hợp, Giao tiếp, TOPIK 1 sơ cấp

Có tất cả 1 khóa học

Chương trình giảng dạy Tổng hợp, Giao tiếp, TOPIK 1 sơ cấp


Trung tâm ngoại ngữ New Sun
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy Luyện thi TOPIK, Tiếng Anh tổng quát, Giao tiếp

Có tất cả 1 khóa học

Chương trình giảng dạy Luyện thi TOPIK, Tiếng Anh tổng quát, Giao tiếp


Trung tâm Ngoại ngữ Đào Hạnh
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy TOPIK 1 sơ cấp, Giao tiếp, Trẻ em

Có tất cả 1 khóa học

Chương trình giảng dạy TOPIK 1 sơ cấp, Giao tiếp, Trẻ em


Trung Tâm Ngoại Ngữ Hà Nội
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy Giao tiếp Cơ bản, Giao tiếp Trung cấp, Giao tiếp Nâng cao

Có tất cả 2 khóa học

Chương trình giảng dạy Giao tiếp Cơ bản, Giao tiếp Trung cấp, Giao tiếp Nâng cao

Có tất cả 2 khóa học

EduMember

Gói Thành Viên EduMember
Tiết kiệm học phí

Ưu đãi lên đến 50% học phí khi đăng ký gói thành viên. Xem thêm