Đại học Cần Thơ | Edu2Review

Đại học Cần Thơ

11 đánh giá
7.1
Khá
11 đánh giá

Chương trình

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Ngành

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Kỹ thuật Điều khiển tự động

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Ngành

Kỹ thuật Điều khiển tự động

Quản lý tài nguyên và môi trường

Quản lý tài nguyên và môi trường

Quản lý tài nguyên và môi trường

Ngành

Quản lý tài nguyên và môi trường

Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

Ngành

Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

Kỹ thuật điện tử - viễn thông

Kỹ thuật điện tử - viễn thông

Kỹ thuật điện tử - viễn thông

Ngành

Kỹ thuật điện tử - viễn thông

Công nghệ chế biến thủy sản

Công nghệ chế biến thủy sản

Công nghệ chế biến thủy sản

Ngành

Công nghệ chế biến thủy sản

Công nghệ kỹ thuật hóa học

Công nghệ Kỹ thuật Hóa học

Công nghệ kỹ thuật hóa học

Ngành

Công nghệ Kỹ thuật Hóa học

Kỹ thuật tài nguyên nước

Kỹ thuật Tài nguyên nước

Kỹ thuật tài nguyên nước

Ngành

Kỹ thuật Tài nguyên nước

Công nghệ sau thu hoạch

Công nghệ sau thu hoạch

Công nghệ sau thu hoạch

Ngành

Công nghệ sau thu hoạch

Kinh doanh thương mại

Kinh doanh thương mại

Kinh doanh thương mại

Ngành

Kinh doanh thương mại

Tài chính - ngân hàng

Tài chính Ngân hàng

Tài chính - ngân hàng

Ngành

Tài chính Ngân hàng

Thông tin - thư viện

Thông tin học

Thông tin - thư viện

Ngành

Thông tin học

Phát triển nông thôn

Phát triển nông thôn

Phát triển nông thôn

Ngành

Phát triển nông thôn

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Ngành

Quản trị kinh doanh

Khoa học môi trường

Khoa học môi trường

Khoa học môi trường

Ngành

Khoa học môi trường

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

Ngành

Công nghệ thông tin

Sinh học ứng dụng

Khoa học - Kỹ thuật

Sinh học ứng dụng

Ngành

Khoa học - Kỹ thuật

Quản lý công nghiệp

Quản lý công nghiệp

Quản lý công nghiệp

Ngành

Quản lý công nghiệp

Kỹ thuật cơ điện tử

Kỹ thuật Cơ điện tử

Kỹ thuật cơ điện tử

Ngành

Kỹ thuật Cơ điện tử

Kỹ thuật môi trường

Kỹ thuật môi trường

Kỹ thuật môi trường

Ngành

Kỹ thuật môi trường

Công nghệ thực phẩm

Công nghệ Thực phẩm

Công nghệ thực phẩm

Ngành

Công nghệ Thực phẩm

Kinh tế nông nghiệp

Kinh tế nông nghiệp

Kinh tế nông nghiệp

Ngành

Kinh tế nông nghiệp

mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

Khoa học - Kỹ thuật

mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

Ngành

Khoa học - Kỹ thuật

Nuôi trồng thủy sản

Nuôi trồng thủy sản

Nuôi trồng thủy sản

Ngành

Nuôi trồng thủy sản

công nghệ rau hoa quả và cảnh quan

Công nghệ rau hoa quả

công nghệ rau hoa quả và cảnh quan

Ngành

Công nghệ rau hoa quả

Kinh doanh quốc tế

Kinh doanh quốc tế

Kinh doanh quốc tế

Ngành

Kinh doanh quốc tế

Công nghệ sinh học

Công nghệ Sinh học

Công nghệ sinh học

Ngành

Công nghệ Sinh học

Hệ thống thông tin

Hệ thống Thông tin

Hệ thống thông tin

Ngành

Hệ thống Thông tin

Khoa học cây trồng

Khoa học cây trồng

Khoa học cây trồng

Ngành

Khoa học cây trồng

Giáo dục tiểu học

Giáo dục Tiểu học

Giáo dục tiểu học

Ngành

Giáo dục Tiểu học

Giáo dục thể chất

Giáo dục Thể chất

Giáo dục thể chất

Ngành

Giáo dục Thể chất

Sư phạm tiếng Anh

Sư phạm Tiếng Anh

Sư phạm tiếng Anh

Ngành

Sư phạm Tiếng Anh

Khoa học máy tính

Khoa học máy tính

Khoa học máy tính

Ngành

Khoa học máy tính

Kỹ thuật phần mềm

Kỹ thuật phần mềm

Kỹ thuật phần mềm

Ngành

Kỹ thuật phần mềm

Kỹ thuật vật liệu

Kỹ thuật vật liệu

Kỹ thuật vật liệu

Ngành

Kỹ thuật vật liệu

Kỹ thuật máy tính

Kỹ thuật máy tính

Kỹ thuật máy tính

Ngành

Kỹ thuật máy tính

Kỹ thuật xây dựng

Kỹ thuật xây dựng

Kỹ thuật xây dựng

Ngành

Kỹ thuật xây dựng

Bệnh học thủy sản

Bệnh học thủy sản

Bệnh học thủy sản

Ngành

Bệnh học thủy sản

Sư phạm toán học

Sư phạm Toán

Sư phạm toán học

Ngành

Sư phạm Toán

Sư phạm sinh học

Sư phạm Sinh học

Sư phạm sinh học

Ngành

Sư phạm Sinh học

Sư phạm tin học

Sư phạm Tin học

Sư phạm tin học

Ngành

Sư phạm Tin học

Sư phạm ngữ văn

Sư phạm Ngữ Văn

Sư phạm ngữ văn

Ngành

Sư phạm Ngữ Văn

Sư phạm lịch sử

Sư phạm Lịch sử

Sư phạm lịch sử

Ngành

Sư phạm Lịch sử

Kỹ thuật cơ khí

Kỹ thuật cơ khí

Kỹ thuật cơ khí

Ngành

Kỹ thuật cơ khí

Vật lý kỹ thuật

Vật lý Kỹ thuật

Vật lý kỹ thuật

Ngành

Vật lý Kỹ thuật

Bảo vệ thực vật

Bảo vệ thực vật

Bảo vệ thực vật

Ngành

Bảo vệ thực vật

Quản lý đất đai

Quản lý đất đai

Quản lý đất đai

Ngành

Quản lý đất đai

Sư phạm vật lý

Sư phạm Vật lý

Sư phạm vật lý

Ngành

Sư phạm Vật lý

Ngôn ngữ pháp

Tiếng Pháp

Ngôn ngữ pháp

Ngành

Tiếng Pháp

Chính trị học

Chính trị học

Chính trị học

Ngành

Chính trị học

Toán ứng dụng

Toán ứng dụng

Toán ứng dụng

Ngành

Toán ứng dụng

Kỹ thuật điện

Kỹ thuật điện

Kỹ thuật điện

Ngành

Kỹ thuật điện

Việt nam học

Việt Nam học

Việt nam học

Ngành

Việt Nam học

Ngôn ngữ anh

Tiếng Anh

Ngôn ngữ anh

Ngành

Tiếng Anh

Khoa học đất

Khoa học đất

Khoa học đất

Ngành

Khoa học đất

Xã hội học

Xã hội học

Xã hội học

Ngành

Xã hội học

Triết học

Triết học

Triết học

Ngành

Triết học

Marketing

Marketing

Marketing

Ngành

Marketing

Kiểm toán

Kiểm toán

Kiểm toán

Ngành

Kiểm toán

Chăn nuôi

Chăn nuôi

Chăn nuôi

Ngành

Chăn nuôi

Sinh học

Sinh học

Sinh học

Ngành

Sinh học

Nông học

Nông học

Nông học

Ngành

Nông học

Văn học

Văn học

Văn học

Ngành

Văn học

Kinh tế

Kinh tế

Kinh tế

Ngành

Kinh tế

Kế toán

Kế toán

Kế toán

Ngành

Kế toán

Hóa học

Hóa học

Hóa học

Ngành

Hóa học

Thú y

Thú y

Thú y

Ngành

Thú y

Luật

Luật

Luật

Ngành

Luật
 

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm