Trung tâm Ngoại ngữ tại Hồ Chí Minh | Edu2Review

Trung tâm Ngoại ngữ tại Hồ Chí Minh

Danh sách trung tâm ngoại ngữ uy tín, chất lượng tại Hồ Chí Minh. Tham khảo những đánh giá trực tiếp để đưa ra lựa chọn nơi học tốt nhất!

654 Kết quả.

Trung tâm Anh ngữ YOLA
Verified by Edu2Review
Verified by Edu2Review
8.5
Tốt 348 đánh giá

Chương trình giảng dạy Tiếng anh mẫu giáo, Trẻ em, IELTS

Có tất cả 6 khóa học

Chương trình giảng dạy Tiếng anh mẫu giáo, Trẻ em, IELTS

Có tất cả 6 khóa học


Ngoại ngữ Tuấn Anh TAEC (IZZI English)
Verified by Edu2Review
Verified by Edu2Review
9.0
Rất tốt 315 đánh giá

Chương trình giảng dạy TOEIC 250, TOEIC, IELTS Pre Intermediate: 3.0 - 4.0

Có 91% học viên khuyên học

Có tất cả 16 khóa học

Chương trình giảng dạy TOEIC 250, TOEIC, IELTS Pre Intermediate: 3.0 - 4.0

Có tất cả 16 khóa học

Có 91% học viên khuyên học


Trung Tâm Ngoại Ngữ KTDC Group
Verified by Edu2Review
Verified by Edu2Review
8.8
Rất tốt 287 đánh giá

Chương trình giảng dạy IELTS Pre: 1.0 - 3.0, IELTS Pre Intermediate: 3.0 - 4.0, IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0

Có tất cả 7 khóa học

Chương trình giảng dạy IELTS Pre: 1.0 - 3.0, IELTS Pre Intermediate: 3.0 - 4.0, IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0

Có tất cả 7 khóa học


Trung tâm Anh ngữ Benzen
Verified by Edu2Review
Verified by Edu2Review
9.3
Xuất sắc 258 đánh giá

Chương trình giảng dạy TOEIC 400 - 600, TOEIC 600 - 780, TOEIC 780 - 900

Có 95% học viên khuyên học

Có tất cả 5 khóa học

Chương trình giảng dạy TOEIC 400 - 600, TOEIC 600 - 780, TOEIC 780 - 900

Có tất cả 5 khóa học

Có 95% học viên khuyên học


Trung tâm Direct English Saigon
Verified by Edu2Review
Verified by Edu2Review
9.6
Xuất sắc 241 đánh giá

Chương trình giảng dạy Học trực tuyến, Tiếng Anh tổng quát, Các khóa học khác Business English

Có tất cả 3 khóa học

Chương trình giảng dạy Học trực tuyến, Tiếng Anh tổng quát, Các khóa học khác Business English

Có tất cả 3 khóa học


Chương trình giảng dạy Giao tiếp


Trung tâm tiếng Anh TOEIC - Speaking Ms. Ngọc
Verified by Edu2Review
Verified by Edu2Review
8.6
Rất tốt 265 đánh giá

Chương trình giảng dạy Tiếng Anh tổng quát, TOEIC 250 - 400, TOEIC 400 - 600

Có 89% học viên khuyên học

Có tất cả 10 khóa học

Chương trình giảng dạy Tiếng Anh tổng quát, TOEIC 250 - 400, TOEIC 400 - 600

Có tất cả 10 khóa học

Có 89% học viên khuyên học


Trung Tâm Mc IELTS
Verified by Edu2Review
Verified by Edu2Review
9.1
Xuất sắc 238 đánh giá

Chương trình giảng dạy IELTS Pre Intermediate: 3.0 - 4.0, IELTS Intermediate: 4.0 - 5.0, IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0

Có 92% học viên khuyên học

Có tất cả 6 khóa học

Chương trình giảng dạy IELTS Pre Intermediate: 3.0 - 4.0, IELTS Intermediate: 4.0 - 5.0, IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0

Có tất cả 6 khóa học

Có 92% học viên khuyên học


Trung tâm tiếng Anh VUS
Verified by Edu2Review
Verified by Edu2Review
8.0
Tốt 239 đánh giá

Chương trình giảng dạy Tiếng anh mẫu giáo, Tiếng anh lớp 3, Tiếng Anh tổng quát

Có 80% học viên khuyên học

Có tất cả 6 khóa học

Chương trình giảng dạy Tiếng anh mẫu giáo, Tiếng anh lớp 3, Tiếng Anh tổng quát

Có tất cả 6 khóa học

Có 80% học viên khuyên học


Trung Tâm Tiếng Anh JOLO
Verified by Edu2Review
Verified by Edu2Review
9.3
Xuất sắc 199 đánh giá

Chương trình giảng dạy IELTS Intermediate: 4.0 - 5.0, IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0, IELTS Advanced: 6.0 - 7.0

Có 94% học viên khuyên học

Có tất cả 15 khóa học

Chương trình giảng dạy IELTS Intermediate: 4.0 - 5.0, IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0, IELTS Advanced: 6.0 - 7.0

Có tất cả 15 khóa học

Có 94% học viên khuyên học


Trung Tâm Anh Ngữ Saigon American
Verified by Edu2Review
Verified by Edu2Review
8.2
Tốt 210 đánh giá

Chương trình giảng dạy Giao tiếp Cơ bản, Giao tiếp Trung cấp, Giao tiếp Nâng cao

Có 84% học viên khuyên học

Có tất cả 11 khóa học

Chương trình giảng dạy Giao tiếp Cơ bản, Giao tiếp Trung cấp, Giao tiếp Nâng cao

Có tất cả 11 khóa học

Có 84% học viên khuyên học


Trung Tâm Action English
Verified by Edu2Review
Verified by Edu2Review
8.3
Tốt 196 đánh giá

Chương trình giảng dạy Giao tiếp, TOEIC, Học trực tuyến

Có tất cả 7 khóa học

Chương trình giảng dạy Giao tiếp, TOEIC, Học trực tuyến

Có tất cả 7 khóa học

EduMember

Gói Thành Viên EduMember
Tiết kiệm học phí

Ưu đãi lên đến 50% học phí khi đăng ký gói thành viên. Xem thêm