Chương trình Xã hội - Nhân văn hệ Cao đẳng tại Hồ Chí Minh | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Chương trình Xã hội - Nhân văn hệ Cao đẳng tại Hồ Chí Minh

Ở Hồ Chí Minh học hương trình Xã hội - Nhân văn hệ Cao đẳng ở đâu tốt? Top chương trình Xã hội - Nhân văn hệ Cao đẳng chất lượng

57 Kết quả.
Tiếng Anh

Trường Cao đẳng Viễn Đông

Verified by Edu2Review
8.8
Rất tốt 18 đánh giá
91%  hài lòng với CH việc làm 89%  hài lòng về giáo viên

Tiếng Anh

Tiếng Anh
2.5 năm
91%  hài lòng với CH việc làm 89%  hài lòng về giáo viên

Tiếng Anh

Tiếng Anh
2.5 năm
Giáo dục Đặc biệt

Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TP. HCM

8.1
Tốt 13 đánh giá
92%  hài lòng với CH việc làm 90%  hài lòng về học phí

Giáo dục Đặc biệt

Xã hội - Nhân văn
3 năm
92%  hài lòng với CH việc làm 90%  hài lòng về học phí

Giáo dục Đặc biệt

Xã hội - Nhân văn
3 năm
Phiên dịch tiếng Anh thương mại

Trường Cao Đẳng Việt Mỹ

8.1
Tốt 12 đánh giá
87%  hài lòng cơ sở VC 82%  học viên khuyên học

Phiên dịch tiếng Anh thương mại

Phiên dịch tiếng Anh thương mại
2 năm
87%  hài lòng cơ sở VC 82%  học viên khuyên học

Phiên dịch tiếng Anh thương mại

Phiên dịch tiếng Anh thương mại
2 năm
Hướng dẫn du lịch

Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP.HCM

8.7
Rất tốt 9 đánh giá
89%  hài lòng về giáo viên 89%  hài lòng MT học tập

Hướng dẫn du lịch

Hướng dẫn viên du lịch
1 tháng
89%  hài lòng về giáo viên 89%  hài lòng MT học tập

Hướng dẫn du lịch

Hướng dẫn viên du lịch
1 tháng
Quan hệ công chúng

Trường Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic

8.4
Tốt 9 đánh giá
90%  hài lòng cơ sở VC 90%  học viên khuyên học

Quan hệ công chúng

Quan hệ công chúng
3 năm
90%  hài lòng cơ sở VC 90%  học viên khuyên học

Quan hệ công chúng

Quan hệ công chúng
3 năm
Tiếng Anh

Trường Cao Đẳng Kinh Tế - Công Nghệ TP HCM

8.0
Tốt 6 đánh giá
87%  hài lòng với CH việc làm 83%  hài lòng cơ sở VC

Tiếng Anh

Tiếng Anh
1 tháng
87%  hài lòng với CH việc làm 83%  hài lòng cơ sở VC

Tiếng Anh

Tiếng Anh
1 tháng
Tiếng Anh

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex TP.HCM

7.9
Khá 6 đánh giá
83%  hài lòng về giáo viên 83%  hài lòng với CH việc làm

Tiếng Anh

Tiếng Anh
3 năm
83%  hài lòng về giáo viên 83%  hài lòng với CH việc làm

Tiếng Anh

Tiếng Anh
3 năm
Việt Nam học- Hướng dẫn viên du lịch

Trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật Và Du Lịch Sài Gòn

8.5
Tốt 5 đánh giá
88%  hài lòng MT học tập 88%  học viên khuyên học

Việt Nam học- Hướng dẫn viên du lịch

Việt Nam học
3 năm
88%  hài lòng MT học tập 88%  học viên khuyên học

Việt Nam học- Hướng dẫn viên du lịch

Việt Nam học
3 năm
Quan hệ công chúng

Trường Cao đẳng Miền Nam

8.1
Tốt 3 đánh giá
86%  hài lòng về giáo viên 86%  hài lòng MT học tập

Quan hệ công chúng

Quan hệ công chúng
1 tháng
86%  hài lòng về giáo viên 86%  hài lòng MT học tập

Quan hệ công chúng

Quan hệ công chúng
1 tháng
Tiếng Anh

Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

8.4
Tốt 3 đánh giá
88%  hài lòng về giáo viên 85%  hài lòng MT học tập

Tiếng Anh

Tiếng Anh
1 tháng
88%  hài lòng về giáo viên 85%  hài lòng MT học tập

Tiếng Anh

Tiếng Anh
1 tháng
Hướng dẫn du lịch

Trường Cao Đẳng Nghề Du Lịch Sài Gòn

7.6
Khá 3 đánh giá

Hướng dẫn du lịch

Hướng dẫn viên du lịch
1 tháng

Hướng dẫn du lịch

Hướng dẫn viên du lịch
1 tháng
Quan hệ công chúng

Trường Cao đẳng Bách Việt

6.9
Trung bình 3 đánh giá
85%  hài lòng về giáo viên 80%  hài lòng về học phí

Quan hệ công chúng

Quan hệ công chúng
1 tháng
85%  hài lòng về giáo viên 80%  hài lòng về học phí

Quan hệ công chúng

Quan hệ công chúng
1 tháng