You need to enable JavaScript to run this app.

Khóa học luyện thi IELTS tại Hà Nội

45 Kết quả.

Luyện thi IELTS 5.0

7.800.000đ
Trung tâm tiếng Anh VUS
225 đánh giá

Tổng quan

IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0
3 tháng

Đặt chỗ với Edu2review

7.800.000đ
Đặt chỗ ngay

Anh văn Du học IELTS 5.0

16.320.000đ
Trung tâm Ngoại ngữ Thông Minh (YOLA)
160 đánh giá

Tổng quan

IELTS Intermediate: 4.0 - 5.0
4.5 tháng

Đặt chỗ với Edu2review

16.320.000đ
Đặt chỗ ngay

Luyện thi IELTS

9.920.000đ
Trung Tâm Ngoại Ngữ Hội đồng Anh British Council
117 đánh giá

Tổng quan

IELTS Intermediate: 4.0 - 5.0
2 tháng

Đặt chỗ với Edu2review

9.920.000đ
Đặt chỗ ngay

Tiếng Anh Luyện Thi (IELTS, TOFEL, TOEIC)

15.650.000đ
Trung tâm tiếng Anh ILA
91 đánh giá

Tổng quan

IELTS
15 tuần

Đặt chỗ với Edu2review

15.650.000đ
Đặt chỗ ngay

Luyện thi IELTS - IELTS Express (4.0-4.5)

5.470.000đ
Trung Tâm Anh ngữ ACET
47 đánh giá

Tổng quan

IELTS Intermediate: 4.0 - 5.0
1.3 tháng

Đặt chỗ với Edu2review

5.470.000đ
Đặt chỗ ngay

Luyện thi IELTS - Pre IELTS 5.5-6.5

9.653.000đ
9.553.000đ
Trung Tâm Tiếng Anh JOLO
36 đánh giá

Tổng quan

IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0
60 giờ

Đặt chỗ với Edu2review

9.653.000đ
9.553.000đ
Đặt chỗ ngay

Chương trình học IELTS (12 lớp)

8.185.500đ
Trung Tâm Ngoại ngữ RES
36 đánh giá

Tổng quan

IELTS
51 giờ

Đặt chỗ với Edu2review

8.185.500đ
Đặt chỗ ngay

Luyện Thi IELTS 5.0 -7.0

48.000.000đ
Trung tâm tiếng Anh Apollo
25 đánh giá

Tổng quan

IELTS Advanced: 6.0 - 7.0
12 tháng

Đặt chỗ với Edu2review

48.000.000đ
Đặt chỗ ngay

IELTS SuperScore 5.5

13.800.000đ
Học viện Anh ngữ EQuest EQuest Academy
21 đánh giá

Tổng quan

IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0
99 giờ

Đặt chỗ với Edu2review

13.800.000đ
Đặt chỗ ngay

Khóa học IELTS Way stage

6.590.000đ
6.490.000đ
Trung tâm Universal Language Center
15 đánh giá

Tổng quan

IELTS Pre Intermediate: 3.0 - 4.0
42 giờ

Đặt chỗ với Edu2review

6.590.000đ
6.490.000đ
Đặt chỗ ngay

IELTS 5.0

16.900.000đ
16.800.000đ
Học Viện IvyPrep
14 đánh giá

Tổng quan

IELTS Pre Intermediate: 3.0 - 4.0
4 tháng

Đặt chỗ với Edu2review

16.900.000đ
16.800.000đ
Đặt chỗ ngay

Luyện thi IELTS 5.5 - 6.0

11.400.000đ
11.300.000đ
Trung tâm Summit Education Services SES
9 đánh giá

Tổng quan

IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0
2.5 tháng

Đặt chỗ với Edu2review

11.400.000đ
11.300.000đ
Đặt chỗ ngay