You need to enable JavaScript to run this app.

Khóa học tiếng Anh giao tiếp tại Hà Nội

52 Kết quả.

Pre Intermediate

799.000đ
699.000đ
Trung Tâm Anh Ngữ Saigon American
149 đánh giá

Tổng quan

Giao tiếp Cơ bản
1 thời lượng

Đặt chỗ với Edu2review

799.000đ
699.000đ
Đặt chỗ ngay

Starter

4.300.000đ
4.200.000đ
Trung tâm Anh ngữ LANGMASTER
124 đánh giá

Tổng quan

Giao tiếp Cơ bản
4.5 tháng

Đặt chỗ với Edu2review

4.300.000đ
4.200.000đ
Đặt chỗ ngay

Khóa học Pronunciation Workshop

2.000.000đ
Trung tâm tiếng Anh Pasal
116 đánh giá

Tổng quan

Giao tiếp Phát âm
10 buổi

Đặt chỗ với Edu2review

2.000.000đ
Đặt chỗ ngay

Tiếng Anh giao tiếp

11.227.000đ
Trung Tâm Tiếng Anh JOLO
36 đánh giá

Tổng quan

Giao tiếp Cơ bản
72 giờ

Đặt chỗ với Edu2review

11.227.000đ
Đặt chỗ ngay

General IELTS

22.000.000đ
Trung tâm Anh ngữ iStar
29 đánh giá

Tổng quan

Giao tiếp Cơ bản
40 buổi

Đặt chỗ với Edu2review

22.000.000đ
Đặt chỗ ngay

Giao tiếp hậu cơ bản - Tiền nâng cao

2.999.000đ
2.899.000đ
Trung Tâm Ngoại Ngữ Hanoi Connection
21 đánh giá

Tổng quan

Giao tiếp
18 buổi

Đặt chỗ với Edu2review

2.999.000đ
2.899.000đ
Đặt chỗ ngay

Phát âm chuẩn

2.700.000đ
2.600.000đ
Trung tâm Anh ngữ Aten
25 đánh giá

Tổng quan

Giao tiếp Phát âm
2 tháng

Đặt chỗ với Edu2review

2.700.000đ
2.600.000đ
Đặt chỗ ngay

Khóa học Giao tiếp tiếng Anh Pre-intermediate

2.500.000đ
2.400.000đ
Trung tâm Anh ngữ Talk Class - TCES
17 đánh giá

Tổng quan

Giao tiếp
18 buổi

Đặt chỗ với Edu2review

2.500.000đ
2.400.000đ
Đặt chỗ ngay

Khóa học Conversation English 1

6.640.000đ
6.540.000đ
Trung tâm Universal Language Center
15 đánh giá

Tổng quan

Giao tiếp Cơ bản
36 giờ

Đặt chỗ với Edu2review

6.640.000đ
6.540.000đ
Đặt chỗ ngay

Giao tiếp cơ bản 1

1.290.000đ
Tiếng Anh 123
15 đánh giá

Tổng quan

Giao tiếp Cơ bản
1.8 tháng

Đặt chỗ với Edu2review

1.290.000đ
Đặt chỗ ngay

Khóa STARTER - Tiếng Anh cho người mất căn bản

4.650.000đ
4.550.000đ
Trung tâm Anh ngữ Tổ chức giáo dục Quốc tế ECORP ENGLISH
13 đánh giá

Tổng quan

Giao tiếp Cơ bản
21 buổi

Đặt chỗ với Edu2review

4.650.000đ
4.550.000đ
Đặt chỗ ngay

Tiếng Anh giao tiếp Elementary 100% giáo viên Việt Nam

3.000.000đ
2.900.000đ
Trung Tâm Anh Ngữ Quốc Tế American Links
11 đánh giá

Tổng quan

Giao tiếp Cơ bản
2.3 tháng

Đặt chỗ với Edu2review

3.000.000đ
2.900.000đ
Đặt chỗ ngay