Trung tâm Ngoại ngữ tại Quận 12 | Edu2Review

Trung tâm Ngoại ngữ tại Quận 12

Danh sách trung tâm ngoại ngữ uy tín, chất lượng tại Quận 12. Tham khảo những đánh giá trực tiếp để đưa ra lựa chọn nơi học tốt nhất!

27 Kết quả.

Trung tâm tiếng Anh VUS
Verified by Edu2Review
Verified by Edu2Review
8.0
Tốt 239 đánh giá

Chương trình giảng dạy IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0, IELTS Proficient: 7.0 - 9.0, Các khóa học khác

Có 80% học viên khuyên học

Có tất cả 6 khóa học

Chương trình giảng dạy IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0, IELTS Proficient: 7.0 - 9.0, Các khóa học khác

Có tất cả 6 khóa học

Có 80% học viên khuyên học


Trung Tâm Anh Ngữ Saigon American
Verified by Edu2Review
Verified by Edu2Review
8.2
Tốt 224 đánh giá

Chương trình giảng dạy Giao tiếp, Trẻ em, Giao tiếp Cơ bản

Có 83% học viên khuyên học

Có tất cả 12 khóa học

Chương trình giảng dạy Giao tiếp, Trẻ em, Giao tiếp Cơ bản

Có tất cả 12 khóa học

Có 83% học viên khuyên học


Tổ chức Giáo dục YOLA
Verified by Edu2Review
Verified by Edu2Review
8.4
Tốt 165 đánh giá

Chương trình giảng dạy Tiếng anh mẫu giáo, Các khóa học khác, Trẻ em

Có tất cả 5 khóa học

Chương trình giảng dạy Tiếng anh mẫu giáo, Các khóa học khác, Trẻ em

Có tất cả 5 khóa học


Trung tâm tiếng Anh ILA
Verified by Edu2Review
Verified by Edu2Review
7.7
Khá 92 đánh giá

Chương trình giảng dạy TOEIC, Giao tiếp, IELTS

Có tất cả 6 khóa học

Chương trình giảng dạy TOEIC, Giao tiếp, IELTS

Có tất cả 6 khóa học


Trung tâm Ngoại Ngữ Dương Minh
7.0
Khá 67 đánh giá

Chương trình giảng dạy Giao tiếp Cơ bản, TOEIC, IELTS Pre: 1.0 - 3.0

Có tất cả 10 khóa học

Chương trình giảng dạy Giao tiếp Cơ bản, TOEIC, IELTS Pre: 1.0 - 3.0

Có tất cả 10 khóa học


Trung tâm Ngoại ngữ Sài Gòn Vina
8.2
Tốt 34 đánh giá

Chương trình giảng dạy Tiếng anh mẫu giáo, IELTS Intermediate: 4.0 - 5.0, Luyện thi KLPT (EPS TOPIK)

Có tất cả 20 khóa học

Chương trình giảng dạy Tiếng anh mẫu giáo, IELTS Intermediate: 4.0 - 5.0, Luyện thi KLPT (EPS TOPIK)

Có tất cả 20 khóa học


Trung Tâm Ngoại ngữ RES
6.2
Trung bình 42 đánh giá

Chương trình giảng dạy Trẻ em, IELTS, Tiếng Anh tổng quát

Có tất cả 3 khóa học

Chương trình giảng dạy Trẻ em, IELTS, Tiếng Anh tổng quát

Có tất cả 3 khóa học


Trường Ngoại Ngữ Đông Phương Mới
8.4
Tốt 23 đánh giá

Chương trình giảng dạy Trẻ em, Giao tiếp, Giao tiếp Cơ bản

Có tất cả 5 khóa học

Chương trình giảng dạy Trẻ em, Giao tiếp, Giao tiếp Cơ bản

Có tất cả 5 khóa học


Trung tâm Anh ngữ Quốc tế Pixar
8.8
Rất tốt 9 đánh giá

Chương trình giảng dạy Trẻ em

Có tất cả 5 khóa học

Chương trình giảng dạy Trẻ em

Có tất cả 5 khóa học


Trường Anh ngữ Quốc tế Việt Anh House
Verified by Edu2Review
Verified by Edu2Review
8.9
Rất tốt 7 đánh giá

Chương trình giảng dạy Trẻ em, Tiếng anh mẫu giáo, IELTS Advanced: 6.0 - 7.0

Có tất cả 5 khóa học

Chương trình giảng dạy Trẻ em, Tiếng anh mẫu giáo, IELTS Advanced: 6.0 - 7.0

Có tất cả 5 khóa học


Trung tâm Anh ngữ IHEA
8.1
Tốt 7 đánh giá

Chương trình giảng dạy Các khóa học khác, TOEIC, Trẻ em

Có tất cả 10 khóa học

Chương trình giảng dạy Các khóa học khác, TOEIC, Trẻ em

Có tất cả 10 khóa học


Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders
10.0
Xuất sắc 5 đánh giá

Chương trình giảng dạy Trẻ em

Có tất cả 4 khóa học

Chương trình giảng dạy Trẻ em

Có tất cả 4 khóa học