Trung tâm tiếng Anh cho trẻ em | Edu2Review

Trung tâm tiếng Anh cho trẻ em

Top trung tâm tiếng Anh cho trẻ em tốt nhất. So sánh học phí và chất lượng giảng dạy của các trung tâm tiếng Anh trẻ em dựa trên hơn 1000 review từ học viên.

409 Kết quả.

Trung tâm tiếng Anh VUS
Verified by Edu2Review
Verified by Edu2Review
8.0
Tốt 239 đánh giá

Chương trình giảng dạy IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0, IELTS Proficient: 7.0 - 9.0, Các khóa học khác

Có 80% học viên khuyên học

Có tất cả 6 khóa học

Chương trình giảng dạy IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0, IELTS Proficient: 7.0 - 9.0, Các khóa học khác

Có tất cả 2 khóa học

Có 80% học viên khuyên học


Trung Tâm Anh Ngữ Saigon American
Verified by Edu2Review
Verified by Edu2Review
8.2
Tốt 226 đánh giá

Chương trình giảng dạy Trẻ em, Giao tiếp, Giao tiếp Cơ bản

Có 83% học viên khuyên học

Có tất cả 11 khóa học

Chương trình giảng dạy Trẻ em, Giao tiếp, Giao tiếp Cơ bản

Có tất cả 5 khóa học

Có 83% học viên khuyên học


Trung tâm Anh ngữ YOLA
Verified by Edu2Review
Verified by Edu2Review
8.4
Tốt 165 đánh giá

Chương trình giảng dạy TOEFL IBT, Các khóa học khác, IELTS

Có tất cả 6 khóa học

Chương trình giảng dạy TOEFL IBT, Các khóa học khác, IELTS

Có tất cả 3 khóa học


Trung Tâm Tiếng Anh JOLO
Verified by Edu2Review
Verified by Edu2Review
9.2
Xuất sắc 138 đánh giá

Chương trình giảng dạy IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0, Trẻ em, Giao tiếp Cơ bản

Có 93% học viên khuyên học

Có tất cả 7 khóa học

Chương trình giảng dạy IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0, Trẻ em, Giao tiếp Cơ bản

Có tất cả 3 khóa học

Có 93% học viên khuyên học


Trung Tâm Ngoại Ngữ Hội đồng Anh British Council
Verified by Edu2Review
Verified by Edu2Review
8.6
Rất tốt 118 đánh giá

Chương trình giảng dạy Học trực tuyến, Trẻ em, Các khóa học khác

Có tất cả 7 khóa học

Chương trình giảng dạy Học trực tuyến, Trẻ em, Các khóa học khác

Có tất cả 4 khóa học


Trung Tâm Ngoại Ngữ NewSky
8.8
Rất tốt 87 đánh giá

Chương trình giảng dạy TOEIC, Tiếng anh mẫu giáo, Trẻ em

Có tất cả 50 khóa học

Chương trình giảng dạy TOEIC, Tiếng anh mẫu giáo, Trẻ em

Có tất cả 11 khóa học


Trung tâm tiếng Anh ILA
Verified by Edu2Review
Verified by Edu2Review
7.7
Khá 92 đánh giá

Chương trình giảng dạy TOEIC, Giao tiếp, IELTS

Có tất cả 6 khóa học

Chương trình giảng dạy TOEIC, Giao tiếp, IELTS

Có tất cả 3 khóa học


Trung Tâm Ngoại Ngữ Khoa Trí
Verified by Edu2Review
Verified by Edu2Review
9.0
Rất tốt 76 đánh giá

Chương trình giảng dạy Trẻ em, IELTS Pre Intermediate: 3.0 - 4.0, IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0

Có 92% học viên khuyên học

Có tất cả 5 khóa học

Chương trình giảng dạy Trẻ em, IELTS Pre Intermediate: 3.0 - 4.0, IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0

Có 92% học viên khuyên học


Trung Tâm Anh Ngữ GLN
Verified by Edu2Review
Verified by Edu2Review
9.1
Xuất sắc 67 đánh giá

Chương trình giảng dạy Trẻ em, IELTS, Giao tiếp

Có 95% học viên khuyên học

Có tất cả 14 khóa học

Chương trình giảng dạy Trẻ em, IELTS, Giao tiếp

Có tất cả 4 khóa học

Có 95% học viên khuyên học


Anh Ngữ Quốc Tế Ocean Edu
8.8
Rất tốt 55 đánh giá

Chương trình giảng dạy Trẻ em, TOEIC, IELTS

Có 83% học viên khuyên học

Có tất cả 21 khóa học

Chương trình giảng dạy Trẻ em, TOEIC, IELTS

Có tất cả 12 khóa học

Có 83% học viên khuyên học


Trung tâm Anh ngữ WeWin
Verified by Edu2Review
Verified by Edu2Review
9.2
Xuất sắc 47 đánh giá

Chương trình giảng dạy Trẻ em, IELTS

Có tất cả 12 khóa học

Chương trình giảng dạy Trẻ em, IELTS

Có tất cả 11 khóa học


Trung tâm Ngoại ngữ Nhất Đỉnh
Verified by Edu2Review
Verified by Edu2Review
9.2
Xuất sắc 33 đánh giá

Chương trình giảng dạy IELTS, Trẻ em, Giao tiếp

Có tất cả 5 khóa học

Chương trình giảng dạy IELTS, Trẻ em, Giao tiếp