Trung tâm tiếng Anh tại Quận 10 | Edu2Review

Trung tâm tiếng Anh tại Quận 10

Học tiếng Anh ở đâu tốt nhất Quận 10? Top trung tâm tiếng Anh tại Quận 10 chất lượng dựa trên hơn 1000 review từ học viên.

65 Kết quả.

Trung tâm tiếng Anh TOEIC - Speaking Ms. Ngọc
Verified by Edu2Review
Verified by Edu2Review
8.6
Tốt 245 đánh giá

Chương trình giảng dạy Tiếng Anh tổng quát, TOEIC, Các khóa học khác

Có 89% học viên khuyên học

Có tất cả 10 khóa học

Chương trình giảng dạy Tiếng Anh tổng quát, TOEIC, Các khóa học khác

Có tất cả 10 khóa học

Có 89% học viên khuyên học


Trung tâm tiếng Anh VUS
Verified by Edu2Review
Verified by Edu2Review
8.0
Tốt 239 đánh giá

Chương trình giảng dạy IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0, IELTS Proficient: 7.0 - 9.0, Các khóa học khác

Có 80% học viên khuyên học

Có tất cả 6 khóa học

Chương trình giảng dạy IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0, IELTS Proficient: 7.0 - 9.0, Các khóa học khác

Có tất cả 6 khóa học

Có 80% học viên khuyên học


Chương trình giảng dạy Giao tiếp


Trung Tâm Anh Ngữ Saigon American
Verified by Edu2Review
Verified by Edu2Review
8.2
Tốt 212 đánh giá

Chương trình giảng dạy Trẻ em, Giao tiếp, Giao tiếp Cơ bản

Có 84% học viên khuyên học

Có tất cả 11 khóa học

Chương trình giảng dạy Trẻ em, Giao tiếp, Giao tiếp Cơ bản

Có tất cả 11 khóa học

Có 84% học viên khuyên học


Trung tâm tiếng Anh Pasal
Verified by Edu2Review
Verified by Edu2Review
8.5
Tốt 172 đánh giá

Chương trình giảng dạy Học trực tuyến Cơ bản, Học trực tuyến Nâng cao, Học trực tuyến Trung cấp

Có 83% học viên khuyên học

Có tất cả 15 khóa học

Chương trình giảng dạy Học trực tuyến Cơ bản, Học trực tuyến Nâng cao, Học trực tuyến Trung cấp

Có tất cả 15 khóa học

Có 83% học viên khuyên học


Học Viện DOL English – IELTS Đình Lực
Verified by Edu2Review
Verified by Edu2Review
9.0
Xuất sắc 136 đánh giá

Chương trình giảng dạy Các khóa học khác, Giao tiếp, IELTS

Có 93% học viên khuyên học

Có tất cả 16 khóa học

Chương trình giảng dạy Các khóa học khác, Giao tiếp, IELTS

Có tất cả 16 khóa học

Có 93% học viên khuyên học


Trung tâm Anh ngữ ILP Vietnam
9.3
Xuất sắc 124 đánh giá

Chương trình giảng dạy IELTS

Có tất cả 3 khóa học

Chương trình giảng dạy IELTS

Có tất cả 3 khóa học


Trung Tâm TOEIC Sao Khuê
Verified by Edu2Review
Verified by Edu2Review
8.3
Tốt 121 đánh giá

Chương trình giảng dạy TOEIC

Có 88% học viên khuyên học

Chương trình giảng dạy TOEIC

Có 88% học viên khuyên học


Trung tâm tiếng Anh ILA
Verified by Edu2Review
Verified by Edu2Review
7.7
Khá 92 đánh giá

Chương trình giảng dạy TOEIC, Giao tiếp, IELTS

Có tất cả 6 khóa học

Chương trình giảng dạy TOEIC, Giao tiếp, IELTS

Có tất cả 6 khóa học


Trung Tâm Ngoại Ngữ Khoa Trí
Verified by Edu2Review
Verified by Edu2Review
9.0
Rất tốt 76 đánh giá

Chương trình giảng dạy Trẻ em, IELTS Pre Intermediate: 3.0 - 4.0, IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0

Có 92% học viên khuyên học

Có tất cả 5 khóa học

Chương trình giảng dạy Trẻ em, IELTS Pre Intermediate: 3.0 - 4.0, IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0

Có tất cả 5 khóa học

Có 92% học viên khuyên học


Trường Ngoại Ngữ Không Gian
Verified by Edu2Review
Verified by Edu2Review
7.8
Khá 74 đánh giá

Chương trình giảng dạy Giao tiếp, Giao tiếp Nâng cao, Giao tiếp Trung cấp

Có tất cả 6 khóa học

Chương trình giảng dạy Giao tiếp, Giao tiếp Nâng cao, Giao tiếp Trung cấp

Có tất cả 6 khóa học


Trung Tâm Ngoại Ngữ Đại Học Bách Khoa TP. HCM BK English
7.2
Khá 52 đánh giá

Chương trình giảng dạy Các khóa học khác, TOEIC, Giao tiếp Trung cấp

Có tất cả 11 khóa học

Chương trình giảng dạy Các khóa học khác, TOEIC, Giao tiếp Trung cấp

Có tất cả 11 khóa học