Trung tâm tiếng Anh tại Quận 2 | Edu2Review

Trung tâm tiếng Anh tại Quận 2

Học tiếng Anh ở đâu tốt nhất Quận 2? Top trung tâm tiếng Anh tại Quận 2 chất lượng dựa trên hơn 1000 review từ học viên.

17 Kết quả.

Trung tâm tiếng Anh VUS
Verified by Edu2Review
Verified by Edu2Review
8.0
Tốt 239 đánh giá

Chương trình giảng dạy IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0, IELTS Proficient: 7.0 - 9.0, Các khóa học khác

Có 80% học viên khuyên học

Có tất cả 6 khóa học

Chương trình giảng dạy IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0, IELTS Proficient: 7.0 - 9.0, Các khóa học khác

Có tất cả 6 khóa học

Có 80% học viên khuyên học


Trung tâm Anh ngữ YOLA
Verified by Edu2Review
Verified by Edu2Review
8.4
Tốt 165 đánh giá

Chương trình giảng dạy TOEFL IBT, Các khóa học khác, IELTS

Có tất cả 6 khóa học

Chương trình giảng dạy TOEFL IBT, Các khóa học khác, IELTS

Có tất cả 6 khóa học


Trung Tâm Anh Ngữ Wall Street English
Verified by Edu2Review
Verified by Edu2Review
8.2
Tốt 95 đánh giá

Chương trình giảng dạy Giao tiếp Cơ bản, Học trực tuyến Trung cấp, Các khóa học khác

Có tất cả 4 khóa học

Chương trình giảng dạy Giao tiếp Cơ bản, Học trực tuyến Trung cấp, Các khóa học khác

Có tất cả 4 khóa học


Trung tâm tiếng Anh ILA
Verified by Edu2Review
Verified by Edu2Review
7.7
Khá 92 đánh giá

Chương trình giảng dạy TOEIC, Giao tiếp, IELTS

Có tất cả 6 khóa học

Chương trình giảng dạy TOEIC, Giao tiếp, IELTS

Có tất cả 6 khóa học


Trung Tâm Ngoại ngữ RES
6.2
Trung bình 42 đánh giá

Chương trình giảng dạy Trẻ em, IELTS, Tiếng Anh tổng quát

Có tất cả 3 khóa học

Chương trình giảng dạy Trẻ em, IELTS, Tiếng Anh tổng quát

Có tất cả 3 khóa học


Trung tâm anh ngữ I Can Read
Verified by Edu2Review
Verified by Edu2Review
8.6
Tốt 26 đánh giá

Chương trình giảng dạy Tiếng anh mẫu giáo, Trẻ em

Có tất cả 6 khóa học

Chương trình giảng dạy Tiếng anh mẫu giáo, Trẻ em

Có tất cả 6 khóa học


Trung Tâm Anh Ngữ Việt Mỹ VASS
6.8
Trung bình 31 đánh giá

Chương trình giảng dạy Các khóa học khác, TOEIC, Trẻ em

Có tất cả 13 khóa học

Chương trình giảng dạy Các khóa học khác, TOEIC, Trẻ em

Có tất cả 13 khóa học


Trung tâm Everest Education
Verified by Edu2Review
Verified by Edu2Review
9.0
Xuất sắc 19 đánh giá

Chương trình giảng dạy Trẻ em

Có tất cả 2 khóa học

Chương trình giảng dạy Trẻ em

Có tất cả 2 khóa học


Trung Tâm Anh ngữ Galaxy
7.5
Khá 11 đánh giá

Chương trình giảng dạy Các khóa học khác, Trẻ em, Giao tiếp

Có tất cả 4 khóa học

Chương trình giảng dạy Các khóa học khác, Trẻ em, Giao tiếp

Có tất cả 4 khóa học


Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders
10
Xuất sắc 5 đánh giá

Chương trình giảng dạy Trẻ em

Có tất cả 4 khóa học

Chương trình giảng dạy Trẻ em

Có tất cả 4 khóa học


Trung tâm Anh ngữ StartUp English
8.9
Rất tốt 4 đánh giá

Chương trình giảng dạy Trẻ em, Giao tiếp Trung cấp

Có tất cả 2 khóa học

Chương trình giảng dạy Trẻ em, Giao tiếp Trung cấp

Có tất cả 2 khóa học


Chương trình giảng dạy Trẻ em

Có tất cả 3 khóa học