Trung tâm tiếng Anh tại Quận 9 | Edu2Review

Trung tâm tiếng Anh tại Quận 9

Học tiếng Anh ở đâu tốt nhất Quận 9? Top trung tâm tiếng Anh tại Quận 9 chất lượng dựa trên hơn 1000 review từ học viên.

31 Kết quả.

Trung tâm tiếng Anh VUS
Verified by Edu2Review
Verified by Edu2Review
8.0
Tốt 239 đánh giá

Chương trình giảng dạy IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0, IELTS Proficient: 7.0 - 9.0, Các khóa học khác

Có 80% học viên khuyên học

Có tất cả 6 khóa học

Chương trình giảng dạy IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0, IELTS Proficient: 7.0 - 9.0, Các khóa học khác

Có tất cả 6 khóa học

Có 80% học viên khuyên học


Trung Tâm Anh Ngữ Saigon American
Verified by Edu2Review
Verified by Edu2Review
8.2
Tốt 226 đánh giá

Chương trình giảng dạy Trẻ em, Giao tiếp, Giao tiếp Cơ bản

Có 83% học viên khuyên học

Có tất cả 11 khóa học

Chương trình giảng dạy Trẻ em, Giao tiếp, Giao tiếp Cơ bản

Có tất cả 11 khóa học

Có 83% học viên khuyên học


Trung tâm tiếng Anh ILA
Verified by Edu2Review
Verified by Edu2Review
7.7
Khá 92 đánh giá

Chương trình giảng dạy TOEIC, Giao tiếp, IELTS

Có tất cả 6 khóa học

Chương trình giảng dạy TOEIC, Giao tiếp, IELTS

Có tất cả 6 khóa học


Trung tâm Halo English
9.1
Xuất sắc 42 đánh giá

Chương trình giảng dạy IELTS, TOEIC, Giao tiếp

Có tất cả 9 khóa học

Chương trình giảng dạy IELTS, TOEIC, Giao tiếp

Có tất cả 9 khóa học


Triangle English School
9.1
Xuất sắc 33 đánh giá

Chương trình giảng dạy Các khóa học khác, Trẻ em, Giao tiếp

Có tất cả 4 khóa học

Chương trình giảng dạy Các khóa học khác, Trẻ em, Giao tiếp

Có tất cả 4 khóa học


Trung tâm Ngoại ngữ Sài Gòn Vina
8.2
Tốt 34 đánh giá

Chương trình giảng dạy Tiếng anh mẫu giáo, IELTS Intermediate: 4.0 - 5.0, Luyện thi KLPT (EPS TOPIK)

Có tất cả 20 khóa học

Chương trình giảng dạy Tiếng anh mẫu giáo, IELTS Intermediate: 4.0 - 5.0, Luyện thi KLPT (EPS TOPIK)

Có tất cả 8 khóa học


Trung Tâm Ngoại ngữ RES
6.2
Trung bình 42 đánh giá

Chương trình giảng dạy Trẻ em, IELTS, Tiếng Anh tổng quát

Có tất cả 3 khóa học

Chương trình giảng dạy Trẻ em, IELTS, Tiếng Anh tổng quát

Có tất cả 3 khóa học


Trường Anh ngữ Planet Quận 9
8.1
Tốt 31 đánh giá

Chương trình giảng dạy Các khóa học khác, IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0, TOEIC

Có tất cả 5 khóa học

Chương trình giảng dạy Các khóa học khác, IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0, TOEIC

Có tất cả 5 khóa học


Trung tâm Anh ngữ PMP
8.5
Tốt 29 đánh giá

Chương trình giảng dạy TOEIC, Trẻ em, IELTS

Có tất cả 8 khóa học

Chương trình giảng dạy TOEIC, Trẻ em, IELTS

Có tất cả 8 khóa học


Trung Tâm Tiếng Anh Ms Hoa TOEIC
Verified by Edu2Review
Verified by Edu2Review
8.1
Tốt 25 đánh giá

Chương trình giảng dạy TOEIC

Có tất cả 6 khóa học

Chương trình giảng dạy TOEIC

Có tất cả 6 khóa học


Trường Anh Ngữ Quốc Tế Úc Châu
7.3
Khá 27 đánh giá

Chương trình giảng dạy IELTS, TOEFL IBT, TOEIC

Có tất cả 7 khóa học

Chương trình giảng dạy IELTS, TOEFL IBT, TOEIC

Có tất cả 7 khóa học


Trung tâm tiếng Anh Apollo
Verified by Edu2Review
Verified by Edu2Review
7.6
Khá 25 đánh giá

Chương trình giảng dạy Các khóa học khác, Trẻ em, Tiếng anh mẫu giáo

Có tất cả 9 khóa học

Chương trình giảng dạy Các khóa học khác, Trẻ em, Tiếng anh mẫu giáo

Có tất cả 9 khóa học