Trung tâm tiếng Anh tại Quận Tân Phú | Edu2Review

Trung tâm tiếng Anh tại Quận Tân Phú

Học tiếng Anh ở đâu tốt nhất Quận Tân Phú? Top trung tâm tiếng Anh tại Quận Tân Phú chất lượng dựa trên hơn 1000 review từ học viên.

33 Kết quả.

Trung tâm tiếng Anh VUS
Verified by Edu2Review
Verified by Edu2Review
8.0
Tốt 239 đánh giá

Chương trình giảng dạy IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0, IELTS Proficient: 7.0 - 9.0, Các khóa học khác

Có 80% học viên khuyên học

Có tất cả 6 khóa học

Chương trình giảng dạy IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0, IELTS Proficient: 7.0 - 9.0, Các khóa học khác

Có tất cả 6 khóa học

Có 80% học viên khuyên học


Trung Tâm Anh Ngữ Saigon American
Verified by Edu2Review
Verified by Edu2Review
8.2
Tốt 212 đánh giá

Chương trình giảng dạy Trẻ em, Giao tiếp, Giao tiếp Cơ bản

Có 84% học viên khuyên học

Có tất cả 11 khóa học

Chương trình giảng dạy Trẻ em, Giao tiếp, Giao tiếp Cơ bản

Có tất cả 11 khóa học

Có 84% học viên khuyên học


Trung Tâm Action English
Verified by Edu2Review
Verified by Edu2Review
8.3
Tốt 196 đánh giá

Chương trình giảng dạy Học trực tuyến, TOEIC, Giao tiếp

Có tất cả 7 khóa học

Chương trình giảng dạy Học trực tuyến, TOEIC, Giao tiếp

Có tất cả 7 khóa học


Trung tâm Anh ngữ YOLA
Verified by Edu2Review
Verified by Edu2Review
8.4
Tốt 165 đánh giá

Chương trình giảng dạy TOEFL IBT, Các khóa học khác, IELTS

Có tất cả 6 khóa học

Chương trình giảng dạy TOEFL IBT, Các khóa học khác, IELTS

Có tất cả 6 khóa học


Trung tâm tiếng Anh ILA
Verified by Edu2Review
Verified by Edu2Review
7.7
Khá 92 đánh giá

Chương trình giảng dạy TOEIC, Giao tiếp, IELTS

Có tất cả 6 khóa học

Chương trình giảng dạy TOEIC, Giao tiếp, IELTS

Có tất cả 6 khóa học


Trường Ngoại Ngữ Không Gian
Verified by Edu2Review
Verified by Edu2Review
7.8
Khá 74 đánh giá

Chương trình giảng dạy Giao tiếp, Giao tiếp Nâng cao, Giao tiếp Trung cấp

Có tất cả 6 khóa học

Chương trình giảng dạy Giao tiếp, Giao tiếp Nâng cao, Giao tiếp Trung cấp

Có tất cả 6 khóa học


Trung tâm Ngoại ngữ Mai Lâm
9.5
Xuất sắc 31 đánh giá

Chương trình giảng dạy TOEIC, Giao tiếp, HSK 1

Có tất cả 7 khóa học

Chương trình giảng dạy TOEIC, Giao tiếp, HSK 1

Có tất cả 7 khóa học


Trung tâm Ngoại ngữ Sài Gòn Vina
8.2
Tốt 34 đánh giá

Chương trình giảng dạy Tiếng anh mẫu giáo, IELTS Intermediate: 4.0 - 5.0, Luyện thi KLPT (EPS TOPIK)

Có tất cả 8 khóa học

Chương trình giảng dạy Tiếng anh mẫu giáo, IELTS Intermediate: 4.0 - 5.0, Luyện thi KLPT (EPS TOPIK)

Có tất cả 8 khóa học


Trung Tâm Ngoại ngữ RES
6.2
Trung bình 42 đánh giá

Chương trình giảng dạy Trẻ em, IELTS, Tiếng Anh tổng quát

Có tất cả 3 khóa học

Chương trình giảng dạy Trẻ em, IELTS, Tiếng Anh tổng quát

Có tất cả 3 khóa học


Trường Anh Ngữ Quốc Tế Cali
7.8
Khá 21 đánh giá

Chương trình giảng dạy Trẻ em, Tiếng anh mẫu giáo, Giao tiếp Phát âm

Có tất cả 5 khóa học

Chương trình giảng dạy Trẻ em, Tiếng anh mẫu giáo, Giao tiếp Phát âm

Có tất cả 5 khóa học


Trung Tâm Đào Tạo Restart RTC
9.5
Xuất sắc 16 đánh giá

Chương trình giảng dạy Các khóa học khác, TOEIC, Giao tiếp Trung cấp

Có tất cả 4 khóa học

Chương trình giảng dạy Các khóa học khác, TOEIC, Giao tiếp Trung cấp

Có tất cả 4 khóa học


Trung tâm Anh ngữ Saigon English Center
7.4
Khá 18 đánh giá

Chương trình giảng dạy Giao tiếp

Có tất cả 4 khóa học

Chương trình giảng dạy Giao tiếp

Có tất cả 4 khóa học