Trung tâm tiếng Anh tại Quận Thủ Đức | Edu2Review

Trung tâm tiếng Anh tại Quận Thủ Đức

Học tiếng Anh ở đâu tốt nhất Quận Thủ Đức? Top trung tâm tiếng Anh tại Quận Thủ Đức chất lượng dựa trên hơn 1000 review từ học viên.

60 Kết quả.

Trung tâm Anh ngữ Benzen
Verified by Edu2Review
Verified by Edu2Review
9.2
Xuất sắc 258 đánh giá

Chương trình giảng dạy TOEIC

Có 94% học viên khuyên học

Có tất cả 5 khóa học

Chương trình giảng dạy TOEIC

Có tất cả 5 khóa học

Có 94% học viên khuyên học


Trung tâm tiếng Anh VUS
Verified by Edu2Review
Verified by Edu2Review
8.0
Tốt 239 đánh giá

Chương trình giảng dạy IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0, IELTS Proficient: 7.0 - 9.0, Các khóa học khác

Có 80% học viên khuyên học

Có tất cả 6 khóa học

Chương trình giảng dạy IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0, IELTS Proficient: 7.0 - 9.0, Các khóa học khác

Có tất cả 6 khóa học

Có 80% học viên khuyên học


Trung Tâm Anh Ngữ Saigon American
Verified by Edu2Review
Verified by Edu2Review
8.2
Tốt 226 đánh giá

Chương trình giảng dạy Trẻ em, Giao tiếp, Giao tiếp Cơ bản

Có 83% học viên khuyên học

Có tất cả 11 khóa học

Chương trình giảng dạy Trẻ em, Giao tiếp, Giao tiếp Cơ bản

Có tất cả 11 khóa học

Có 83% học viên khuyên học


Trung Tâm Action English
Verified by Edu2Review
Verified by Edu2Review
8.3
Tốt 196 đánh giá

Chương trình giảng dạy Học trực tuyến, TOEIC, Giao tiếp

Có tất cả 7 khóa học

Chương trình giảng dạy Học trực tuyến, TOEIC, Giao tiếp

Có tất cả 7 khóa học


Tổ chức Giáo dục YOLA
Verified by Edu2Review
Verified by Edu2Review
8.4
Tốt 165 đánh giá

Chương trình giảng dạy Tiếng anh mẫu giáo, Các khóa học khác, Trẻ em

Có tất cả 5 khóa học

Chương trình giảng dạy Tiếng anh mẫu giáo, Các khóa học khác, Trẻ em

Có tất cả 5 khóa học


Trung tâm Anh ngữ ILP Vietnam
9.3
Xuất sắc 124 đánh giá

Chương trình giảng dạy IELTS

Có tất cả 3 khóa học

Chương trình giảng dạy IELTS

Có tất cả 3 khóa học


Trung Tâm Ngoại Ngữ NewSky
8.8
Rất tốt 87 đánh giá

Chương trình giảng dạy TOEIC, Tiếng anh mẫu giáo, Trẻ em

Có tất cả 50 khóa học

Chương trình giảng dạy TOEIC, Tiếng anh mẫu giáo, Trẻ em

Có tất cả 34 khóa học


Trung Tâm Anh Ngữ REF
8.2
Tốt 90 đánh giá

Chương trình giảng dạy Các khóa học khác, Giao tiếp, Giao tiếp Phát âm

Có 84% học viên khuyên học

Có tất cả 5 khóa học

Chương trình giảng dạy Các khóa học khác, Giao tiếp, Giao tiếp Phát âm

Có tất cả 5 khóa học

Có 84% học viên khuyên học


Trung tâm tiếng Anh ILA
Verified by Edu2Review
Verified by Edu2Review
7.7
Khá 92 đánh giá

Chương trình giảng dạy TOEIC, Giao tiếp, IELTS

Có tất cả 6 khóa học

Chương trình giảng dạy TOEIC, Giao tiếp, IELTS

Có tất cả 6 khóa học


Trung Tâm GMTOEIC Thầy Giảng - Cô Mai
Verified by Edu2Review
Verified by Edu2Review
7.7
Khá 84 đánh giá

Chương trình giảng dạy TOEIC, VNU-EPT, Tiếng Anh tổng quát

Có tất cả 8 khóa học

Chương trình giảng dạy TOEIC, VNU-EPT, Tiếng Anh tổng quát

Có tất cả 8 khóa học


Trường Ngoại Ngữ Không Gian
Verified by Edu2Review
Verified by Edu2Review
7.8
Khá 74 đánh giá

Chương trình giảng dạy Giao tiếp, Giao tiếp Nâng cao, Giao tiếp Trung cấp

Có tất cả 6 khóa học

Chương trình giảng dạy Giao tiếp, Giao tiếp Nâng cao, Giao tiếp Trung cấp

Có tất cả 6 khóa học


Trung Tâm Anh Ngữ TOME
8.3
Tốt 69 đánh giá

Chương trình giảng dạy Giao tiếp Phát âm, Giao tiếp Nâng cao, Các khóa học khác

Có tất cả 3 khóa học

Chương trình giảng dạy Giao tiếp Phát âm, Giao tiếp Nâng cao, Các khóa học khác

Có tất cả 3 khóa học