Chương trình công nghệ kỹ thuật điện điện tử hệ Cao đẳng | Edu2Review
🎁 Nhận ưu đãi từ trường + hoàn tiền đến 5TR khi chọn khóa T.Anh qua Edu2Review!
🎁 Nhận ưu đãi từ trường + hoàn tiền đến 5TR khi chọn khóa T.Anh qua Edu2Review!
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Chương trình công nghệ kỹ thuật điện điện tử hệ Cao đẳng

   Học chương trình công nghệ kỹ thuật điện điện tử hệ Cao đẳng nào tốt? Top chương trình công nghệ kỹ thuật điện điện tử hệ Cao đẳng chất lượng

   25 Kết quả.
   Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

   Trường Cao đẳng Viễn Đông

   Verified by Edu2Review
   8.4
   Tốt 20 đánh giá
   89%  hài lòng về giáo viên 86%  hài lòng với CH việc làm

   Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

   Công nghệ kỹ thuật điện điện tử
   2.5 năm
   Kiểm tra đầu vào

   Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

   Công nghệ kỹ thuật điện điện tử
   2.5 năm
   Kiểm tra đầu vào
   Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

   Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Vạn Xuân

   8.3
   Tốt 6 đánh giá
   87%  hài lòng MT học tập 87%  hài lòng với CH việc làm

   Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

   Công nghệ kỹ thuật điện điện tử
   2 năm

   Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

   Công nghệ kỹ thuật điện điện tử
   2 năm
   Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

   Trường Cao Đẳng Kinh Tế - Công Nghệ TP HCM

   8.0
   Tốt 6 đánh giá
   87%  hài lòng với CH việc làm 83%  hài lòng cơ sở VC

   Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

   Công nghệ kỹ thuật điện điện tử
   1 tháng

   Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

   Công nghệ kỹ thuật điện điện tử
   1 tháng
   Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

   Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex TP.HCM

   7.9
   Khá 6 đánh giá
   83%  hài lòng về giáo viên 83%  hài lòng với CH việc làm

   Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

   Công nghệ kỹ thuật điện điện tử
   3 năm

   Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

   Công nghệ kỹ thuật điện điện tử
   3 năm
   Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

   Trường Cao Đẳng Giao Thông Vận Tải

   9.1
   Xuất sắc 5 đánh giá
   92%  hài lòng về học phí 92%  hài lòng về giáo viên

   Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

   Công nghệ kỹ thuật điện điện tử
   3 năm

   Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

   Công nghệ kỹ thuật điện điện tử
   3 năm
   Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử

   Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng

   7.6
   Khá 5 đánh giá

   Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử

   Công nghệ kỹ thuật điện điện tử
   1 tháng

   Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử

   Công nghệ kỹ thuật điện điện tử
   1 tháng
   Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử

   Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

   8.4
   Tốt 3 đánh giá
   88%  hài lòng về giáo viên 85%  hài lòng MT học tập

   Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử

   Công nghệ kỹ thuật điện điện tử
   1 tháng

   Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử

   Công nghệ kỹ thuật điện điện tử
   1 tháng
   Điện điện tử

   Trường Cao Đẳng Công Nghệ Hà Nội

   7.5
   Khá 3 đánh giá
   80%  hài lòng về giáo viên 76%  hài lòng về học phí

   Điện điện tử

   Công nghệ kỹ thuật điện điện tử
   1 tháng

   Điện điện tử

   Công nghệ kỹ thuật điện điện tử
   1 tháng
   Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

   Cao đẳng Điện lực TPHCM

   8.0
   Tốt 1 đánh giá

   Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

   Công nghệ kỹ thuật điện điện tử
   1 tháng

   Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

   Công nghệ kỹ thuật điện điện tử
   1 tháng
   Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

   Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Hà Tây

   8.0
   Tốt 1 đánh giá

   Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

   Công nghệ kỹ thuật điện điện tử
   1 tháng

   Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

   Công nghệ kỹ thuật điện điện tử
   1 tháng
   Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

   Trường Cao đẳng Bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp

   6.0
   Trung bình 1 đánh giá

   Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

   Công nghệ kỹ thuật điện điện tử
   1 tháng

   Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

   Công nghệ kỹ thuật điện điện tử
   1 tháng
   Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

   Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức

   6.6
   Trung bình 1 đánh giá
   84%  hài lòng cơ sở VC 78%  hài lòng về học phí

   Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

   Công nghệ kỹ thuật điện điện tử
   1 tháng

   Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

   Công nghệ kỹ thuật điện điện tử
   1 tháng
   Lọc kết quả
   Hệ đào tạo Cao đẳng