Chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng tại Việt Nam | Edu2Review
EduMember Giá hời mua chỉ có lời - Săn Hot Deal chỉ với 500đ/ngày
Giá hời mua chỉ có lời - Thêm bạn thêm ưu đãi - Săn Hot Deal chỉ với 500đ/ngày.

Chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng tại Việt Nam

Các ngành nghề đào tạo thuộc các trường Cao đẳng, Cao đẳng nghề tại Việt Nam

970 Kết quả.
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Trường Cao đẳng Viễn Đông

Verified by Edu2Review
8.4
Tốt 19 đánh giá
87%  hài lòng về giáo viên 86%  hài lòng với CH việc làm

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
2.5 năm
Kiểm tra đầu vào
87%  hài lòng về giáo viên 86%  hài lòng với CH việc làm

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
2.5 năm
Kiểm tra đầu vào
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Trường Cao Đẳng Công Thương Thành Phố Hồ Chí Minh

8.2
Tốt 13 đánh giá
87%  hài lòng về học phí 83%  hài lòng về giáo viên

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
3 năm
87%  hài lòng về học phí 83%  hài lòng về giáo viên

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
3 năm
Giáo dục Đặc biệt

Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TP. HCM

8.1
Tốt 13 đánh giá
92%  hài lòng với CH việc làm 90%  hài lòng về học phí

Giáo dục Đặc biệt

Xã hội - Nhân văn
3 năm
92%  hài lòng với CH việc làm 90%  hài lòng về học phí

Giáo dục Đặc biệt

Xã hội - Nhân văn
3 năm
Thiết kế trang web - phát triển website và digital marketing

Trường Cao Đẳng Việt Mỹ

8.1
Tốt 12 đánh giá
87%  hài lòng cơ sở VC 82%  học viên khuyên học

Thiết kế trang web - phát triển website và digital marketing

Thiết kế trang Web
2 năm
87%  hài lòng cơ sở VC 82%  học viên khuyên học

Thiết kế trang web - phát triển website và digital marketing

Thiết kế trang Web
2 năm
Thiết kế công nghiệp

Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP.HCM

8.7
Rất tốt 9 đánh giá
89%  hài lòng về giáo viên 89%  hài lòng MT học tập

Thiết kế công nghiệp

Thiết kế công nghiệp
1 tháng
89%  hài lòng về giáo viên 89%  hài lòng MT học tập

Thiết kế công nghiệp

Thiết kế công nghiệp
1 tháng
Quản trị kinh doanh - Marketing và Sale

Trường Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic

8.5
Tốt 9 đánh giá
91%  học viên khuyên học 90%  hài lòng cơ sở VC

Quản trị kinh doanh - Marketing và Sale

Quản trị kinh doanh
3 năm
91%  học viên khuyên học 90%  hài lòng cơ sở VC

Quản trị kinh doanh - Marketing và Sale

Quản trị kinh doanh
3 năm
Quản trị dịch vụ du lịch - lữ hành

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Vạn Xuân

8.3
Tốt 6 đánh giá
87%  hài lòng MT học tập 87%  hài lòng với CH việc làm

Quản trị dịch vụ du lịch - lữ hành

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
2 năm
87%  hài lòng MT học tập 87%  hài lòng với CH việc làm

Quản trị dịch vụ du lịch - lữ hành

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
2 năm
Kiểm nghiệm chất lượng lương thực, thực phẩm

Trường Cao Đẳng Kinh Tế - Công Nghệ TP HCM

8.0
Tốt 6 đánh giá
87%  hài lòng với CH việc làm 83%  hài lòng cơ sở VC

Kiểm nghiệm chất lượng lương thực, thực phẩm

Công nghệ thực phẩm
1 tháng
87%  hài lòng với CH việc làm 83%  hài lòng cơ sở VC

Kiểm nghiệm chất lượng lương thực, thực phẩm

Công nghệ thực phẩm
1 tháng
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex TP.HCM

7.9
Khá 6 đánh giá
83%  hài lòng về giáo viên 83%  hài lòng với CH việc làm

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
3 năm
83%  hài lòng về giáo viên 83%  hài lòng với CH việc làm

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
3 năm
Công nghệ kỹ thuật xây dựng - xây dựng dân dụng

Trường Cao Đẳng Giao Thông Vận Tải

9.2
Xuất sắc 5 đánh giá
92%  hài lòng về học phí 92%  hài lòng về giáo viên

Công nghệ kỹ thuật xây dựng - xây dựng dân dụng

Công nghệ kỹ thuật xây dựng
3 năm
92%  hài lòng về học phí 92%  hài lòng về giáo viên

Công nghệ kỹ thuật xây dựng - xây dựng dân dụng

Công nghệ kỹ thuật xây dựng
3 năm
Việt Nam học- Hướng dẫn viên du lịch

Trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật Và Du Lịch Sài Gòn

8.5
Tốt 5 đánh giá
88%  hài lòng MT học tập 88%  học viên khuyên học

Việt Nam học- Hướng dẫn viên du lịch

Việt Nam học
3 năm
88%  hài lòng MT học tập 88%  học viên khuyên học

Việt Nam học- Hướng dẫn viên du lịch

Việt Nam học
3 năm
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

Trường Cao Đẳng Giao Thông Vận Tải III

8.3
Tốt 5 đánh giá
86%  học viên khuyên học 85%  hài lòng về học phí

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
3 năm
86%  học viên khuyên học 85%  hài lòng về học phí

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
3 năm