Chương trình Khoa học - Kỹ thuật hệ Đại học tại Hồ Chí Minh | Edu2Review
Đăng ký EduMember - Nhận vé xem phim CGV miễn phí!

Chương trình Khoa học - Kỹ thuật hệ Đại học tại Hồ Chí Minh

Chương trình Khoa học - Kỹ thuật hệ Đại học tại Hồ Chí Minh tốt nhất? Các ngành khoa học cơ bản, khoa học ứng dụng và công nghệ kỹ thuật học ở đâu?

331 Kết quả.
Tin học quản lý

Trường Đại học Kinh tế TP. HCM

Verified by Edu2Review
8.4
Tốt 640 đánh giá
87%  hài lòng về giáo viên 87%  hài lòng MT học tập

Tin học quản lý

Hệ thống Thông tin
4 năm
87%  hài lòng về giáo viên 87%  hài lòng MT học tập

Tin học quản lý

Hệ thống Thông tin
4 năm
Thương mại điện tử

Trường Đại học Kinh tế - Luật

Verified by Edu2Review
8.7
Rất tốt 418 đánh giá
89%  hài lòng MT học tập 89%  học viên khuyên học

Thương mại điện tử

Khoa học - Kỹ thuật
4 năm
89%  hài lòng MT học tập 89%  học viên khuyên học

Thương mại điện tử

Khoa học - Kỹ thuật
4 năm
Kỹ thuật điện tử viễn thông

Trường Đại học Văn Hiến

Verified by Edu2Review
7.3
Khá 237 đánh giá
82%  hài lòng về giáo viên

Kỹ thuật điện tử viễn thông

Công nghệ Kỹ thuật Điện tử Viễn thông
4 năm
82%  hài lòng về giáo viên

Kỹ thuật điện tử viễn thông

Công nghệ Kỹ thuật Điện tử Viễn thông
4 năm
Cấp thoát nước

Trường Đại học Mở TP. HCM

Verified by Edu2Review
8.3
Tốt 197 đánh giá
86%  hài lòng MT học tập 86%  học viên khuyên học

Cấp thoát nước

Khoa học - Kỹ thuật
5 năm
86%  hài lòng MT học tập 86%  học viên khuyên học

Cấp thoát nước

Khoa học - Kỹ thuật
5 năm
Điều dưỡng (gây mê hồi sức)

Trường Đại học Y Dược TP. HCM

Verified by Edu2Review
8.8
Rất tốt 184 đánh giá
91%  hài lòng với CH việc làm 90%  hài lòng về học phí

Điều dưỡng (gây mê hồi sức)

Điều dưỡng
4 năm
91%  hài lòng với CH việc làm 90%  hài lòng về học phí

Điều dưỡng (gây mê hồi sức)

Điều dưỡng
4 năm
Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa

Trường Đại học Quốc tế trực thuộc ĐHQG TP. HCM

Verified by Edu2Review
8.8
Rất tốt 179 đánh giá
94%  hài lòng cơ sở VC 93%  hài lòng MT học tập

Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa

Kỹ thuật Điều khiển tự động
4 năm
94%  hài lòng cơ sở VC 93%  hài lòng MT học tập

Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa

Kỹ thuật Điều khiển tự động
4 năm
Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

Đại học Sài Gòn

Verified by Edu2Review
8.1
Tốt 170 đánh giá
92%  hài lòng về học phí 85%  hài lòng về giáo viên

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

Khoa học - Kỹ thuật
4.5 năm
92%  hài lòng về học phí 85%  hài lòng về giáo viên

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

Khoa học - Kỹ thuật
4.5 năm
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

Trường Đại học Hoa Sen

Verified by Edu2Review
9.4
Xuất sắc 142 đánh giá
97%  hài lòng MT học tập 95%  học viên khuyên học

Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

Khoa học - Kỹ thuật
4 năm
97%  hài lòng MT học tập 95%  học viên khuyên học

Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

Khoa học - Kỹ thuật
4 năm
Kỹ thuật môi trường

Trường Đại học Công nghệ TP. HCM - HUTECH

Verified by Edu2Review
7.8
Khá 169 đánh giá
80%  hài lòng về giáo viên 80%  hài lòng MT học tập

Kỹ thuật môi trường

Kỹ thuật môi trường
1 tháng
80%  hài lòng về giáo viên 80%  hài lòng MT học tập

Kỹ thuật môi trường

Kỹ thuật môi trường
1 tháng
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM

Verified by Edu2Review
8.0
Tốt 163 đánh giá
83%  hài lòng về giáo viên 83%  học viên khuyên học

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Kỹ thuật Điều khiển tự động
4 năm
83%  hài lòng về giáo viên 83%  học viên khuyên học

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Kỹ thuật Điều khiển tự động
4 năm
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Trường Đại học Bách Khoa TP. HCM

Verified by Edu2Review
8.2
Tốt 143 đánh giá
89%  hài lòng với CH việc làm 85%  hài lòng MT học tập

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Kỹ thuật xây dựng
4 năm
89%  hài lòng với CH việc làm 85%  hài lòng MT học tập

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Kỹ thuật xây dựng
4 năm
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Verified by Edu2Review
8.5
Tốt 129 đánh giá
92%  hài lòng cơ sở VC 88%  hài lòng MT học tập

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Kỹ thuật Điều khiển tự động
4 năm
92%  hài lòng cơ sở VC 88%  hài lòng MT học tập

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Kỹ thuật Điều khiển tự động
4 năm