Chương trình Kinh tế - Quản lý hệ Đại học tại Hồ Chí Minh | Edu2Review
EduMember Giá hời mua chỉ có lời - Săn Hot Deal chỉ với 500đ/ngày
Giá hời mua chỉ có lời - Thêm bạn thêm ưu đãi - Săn Hot Deal chỉ với 500đ/ngày.

Chương trình Kinh tế - Quản lý hệ Đại học tại Hồ Chí Minh

Chương trình Kinh tế - Quản lý hệ Đại học tại Hồ Chí Minh tốt nhất? Các ngành quản trị kinh doanh, marketing, du lịch... ở đâu tốt nhất?

275 Kết quả.
Kinh doanh Quốc tế

Trường Đại học Kinh tế TP. HCM

Verified by Edu2Review
8.4
Tốt 644 đánh giá
87%  hài lòng về giáo viên 87%  hài lòng MT học tập

Kinh doanh Quốc tế

Kinh doanh quốc tế
4 năm
87%  hài lòng về giáo viên 87%  hài lòng MT học tập

Kinh doanh Quốc tế

Kinh doanh quốc tế
4 năm
Kinh doanh quốc tế

Trường Đại học Kinh tế - Luật

Verified by Edu2Review
8.7
Rất tốt 437 đánh giá
90%  hài lòng MT học tập 89%  hài lòng về học phí

Kinh doanh quốc tế

Kinh doanh quốc tế
4 năm
90%  hài lòng MT học tập 89%  hài lòng về học phí

Kinh doanh quốc tế

Kinh doanh quốc tế
4 năm
Hệ thống thông tin quản lý

Trường Đại Học Ngân Hàng TP. HCM

Verified by Edu2Review
8.4
Tốt 427 đánh giá
87%  hài lòng cơ sở VC 87%  hài lòng về học phí

Hệ thống thông tin quản lý

Hệ thống thông tin quản lý
4 năm
87%  hài lòng cơ sở VC 87%  hài lòng về học phí

Hệ thống thông tin quản lý

Hệ thống thông tin quản lý
4 năm
Luật Thương mại quốc tế

Trường Đại học Luật TP. HCM

Verified by Edu2Review
8.8
Rất tốt 206 đánh giá
91%  hài lòng về giáo viên 90%  học viên khuyên học

Luật Thương mại quốc tế

Luật Kinh doanh
4 năm
91%  hài lòng về giáo viên 90%  học viên khuyên học

Luật Thương mại quốc tế

Luật Kinh doanh
4 năm
Tài chính ngân hàng

Trường Đại học Văn Hiến

Verified by Edu2Review
7.3
Khá 237 đánh giá
82%  hài lòng về giáo viên

Tài chính ngân hàng

Tài chính Ngân hàng
4 năm
82%  hài lòng về giáo viên

Tài chính ngân hàng

Tài chính Ngân hàng
4 năm
Quản trị kinh doanh

Trường Đại học Mở TP. HCM

Verified by Edu2Review
8.3
Tốt 198 đánh giá
86%  hài lòng MT học tập 86%  học viên khuyên học

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh
5 năm
86%  hài lòng MT học tập 86%  học viên khuyên học

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh
5 năm
Tài chính ngân hàng

Trường Đại học Quốc tế trực thuộc ĐHQG TP. HCM

Verified by Edu2Review
8.8
Rất tốt 180 đánh giá
94%  hài lòng cơ sở VC 93%  hài lòng MT học tập

Tài chính ngân hàng

Tài chính Ngân hàng
4 năm
94%  hài lòng cơ sở VC 93%  hài lòng MT học tập

Tài chính ngân hàng

Tài chính Ngân hàng
4 năm
Quản trị nhà hàng & dịch vụ ăn uống

Trường Đại học Hoa Sen

Verified by Edu2Review
9.3
Xuất sắc 163 đánh giá
97%  hài lòng MT học tập 95%  hài lòng với CH việc làm

Quản trị nhà hàng & dịch vụ ăn uống

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống
4 năm
97%  hài lòng MT học tập 95%  hài lòng với CH việc làm

Quản trị nhà hàng & dịch vụ ăn uống

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống
4 năm
Quản trị văn phòng

Đại học Sài Gòn

Verified by Edu2Review
8.2
Tốt 171 đánh giá
92%  hài lòng về học phí 85%  hài lòng về giáo viên

Quản trị văn phòng

Kinh tế - Quản lý
4 năm
92%  hài lòng về học phí 85%  hài lòng về giáo viên

Quản trị văn phòng

Kinh tế - Quản lý
4 năm
Kinh tế gia đình

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM

Verified by Edu2Review
8.0
Tốt 166 đánh giá
83%  học viên khuyên học 82%  hài lòng về giáo viên

Kinh tế gia đình

Kinh tế - Quản lý
4 năm
83%  học viên khuyên học 82%  hài lòng về giáo viên

Kinh tế gia đình

Kinh tế - Quản lý
4 năm
Quản trị nhà hàng & dịch vụ ăn uống

Trường Đại học Công nghệ TP. HCM - HUTECH

Verified by Edu2Review
7.8
Khá 169 đánh giá
80%  hài lòng về giáo viên 80%  hài lòng MT học tập

Quản trị nhà hàng & dịch vụ ăn uống

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống
1 tháng
80%  hài lòng về giáo viên 80%  hài lòng MT học tập

Quản trị nhà hàng & dịch vụ ăn uống

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống
1 tháng
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

Trường Đại học Tài chính - Marketing

Verified by Edu2Review
7.5
Khá 159 đánh giá
82%  hài lòng về giáo viên 77%  hài lòng MT học tập

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống
1 tháng
82%  hài lòng về giáo viên 77%  hài lòng MT học tập

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống
1 tháng