Chương trình Năng khiếu hệ Đại học tại Hồ Chí Minh | Edu2Review
Đăng ký EduMember - Nhận vé xem phim CGV miễn phí!

Chương trình Năng khiếu hệ Đại học tại Hồ Chí Minh

Ở Hồ Chí Minh học hương trình Năng khiếu hệ Đại học ở đâu tốt? Top chương trình Năng khiếu hệ Đại học chất lượng

56 Kết quả.
Piano

Trường Đại học Văn Hiến

Verified by Edu2Review
7.3
Khá 237 đánh giá
82%  hài lòng về giáo viên

Piano

Piano
4 năm
82%  hài lòng về giáo viên

Piano

Piano
4 năm
Thanh nhạc

Đại học Sài Gòn

Verified by Edu2Review
8.1
Tốt 170 đánh giá
92%  hài lòng về học phí 85%  hài lòng về giáo viên

Thanh nhạc

Thanh nhạc
4 năm
92%  hài lòng về học phí 85%  hài lòng về giáo viên

Thanh nhạc

Thanh nhạc
4 năm
Thiết kế đồ họa

Trường Đại học Hoa Sen

Verified by Edu2Review
9.4
Xuất sắc 142 đánh giá
97%  hài lòng MT học tập 95%  học viên khuyên học

Thiết kế đồ họa

Năng khiếu
4 năm
97%  hài lòng MT học tập 95%  học viên khuyên học

Thiết kế đồ họa

Năng khiếu
4 năm
Thiết kế thời trang

Trường Đại học Công nghệ TP. HCM - HUTECH

Verified by Edu2Review
7.8
Khá 169 đánh giá
80%  hài lòng về giáo viên 80%  hài lòng MT học tập

Thiết kế thời trang

Thiết kế thời trang
1 tháng
80%  hài lòng về giáo viên 80%  hài lòng MT học tập

Thiết kế thời trang

Thiết kế thời trang
1 tháng
Thiết kế thời trang

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM

Verified by Edu2Review
8.0
Tốt 163 đánh giá
83%  hài lòng về giáo viên 83%  học viên khuyên học

Thiết kế thời trang

Thiết kế thời trang
4 năm
83%  hài lòng về giáo viên 83%  học viên khuyên học

Thiết kế thời trang

Thiết kế thời trang
4 năm
Thiết kế thời trang

Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Verified by Edu2Review
8.5
Tốt 129 đánh giá
92%  hài lòng cơ sở VC 88%  hài lòng MT học tập

Thiết kế thời trang

Thiết kế thời trang
4 năm
92%  hài lòng cơ sở VC 88%  hài lòng MT học tập

Thiết kế thời trang

Thiết kế thời trang
4 năm
Thông tin thư viện

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. HCM

Verified by Edu2Review
8.0
Khá 117 đánh giá
85%  hài lòng về học phí 83%  hài lòng với CH việc làm

Thông tin thư viện

Thư viện
3.5 năm
85%  hài lòng về học phí 83%  hài lòng với CH việc làm

Thông tin thư viện

Thư viện
3.5 năm
Giáo dục Thể chất

Trường Đại học Sư phạm TP. HCM

Verified by Edu2Review
7.7
Khá 104 đánh giá
88%  hài lòng về học phí 81%  hài lòng về giáo viên

Giáo dục Thể chất

Giáo dục Thể chất
4 năm
88%  hài lòng về học phí 81%  hài lòng về giáo viên

Giáo dục Thể chất

Giáo dục Thể chất
4 năm
Thiết kế thời trang

Trường Đại học Công nghiệp TP. HCM

7.1
Khá 99 đánh giá

Thiết kế thời trang

Thiết kế thời trang
4 năm

Thiết kế thời trang

Thiết kế thời trang
4 năm
Thiết kế thời trang

Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

7.7
Khá 80 đánh giá
83%  hài lòng về giáo viên 82%  hài lòng cơ sở VC

Thiết kế thời trang

Thiết kế thời trang
4 năm
83%  hài lòng về giáo viên 82%  hài lòng cơ sở VC

Thiết kế thời trang

Thiết kế thời trang
4 năm
Thiết kế thời trang

Trường Đại học Văn Lang

Verified by Edu2Review
8.4
Tốt 67 đánh giá
86%  hài lòng về học phí 86%  hài lòng với CH việc làm

Thiết kế thời trang

Thiết kế thời trang
4 năm
86%  hài lòng về học phí 86%  hài lòng với CH việc làm

Thiết kế thời trang

Thiết kế thời trang
4 năm
Thiết kế đồ họa

Trường Đại học FPT TP.HCM

9.7
Xuất sắc 52 đánh giá
98%  hài lòng cơ sở VC 97%  hài lòng về giáo viên

Thiết kế đồ họa

Năng khiếu
4 năm
98%  hài lòng cơ sở VC 97%  hài lòng về giáo viên

Thiết kế đồ họa

Năng khiếu
4 năm