Chương trình Năng khiếu hệ Đại học | Edu2Review

Chương trình Năng khiếu hệ Đại học

Học chương trình Năng khiếu hệ Đại học nào tốt? Top chương trình Năng khiếu hệ Đại học chất lượng

87 Kết quả.
Piano

Trường Đại học Văn Hiến

Verified by Edu2Review
7.5
Khá 236 đánh giá
84%  hài lòng về giáo viên 77%  hài lòng MT học tập

Piano

Piano
4 năm
84%  hài lòng về giáo viên 77%  hài lòng MT học tập

Piano

Piano
4 năm
Thanh nhạc

Đại học Sài Gòn

Verified by Edu2Review
8.1
Tốt 170 đánh giá
92%  hài lòng về học phí 85%  hài lòng về giáo viên

Thanh nhạc

Thanh nhạc
4 năm
92%  hài lòng về học phí 85%  hài lòng về giáo viên

Thanh nhạc

Thanh nhạc
4 năm
Thiết kế đồ họa

Trường Đại học Hoa Sen

Verified by Edu2Review
9.4
Xuất sắc 141 đánh giá
97%  hài lòng MT học tập 95%  học viên khuyên học

Thiết kế đồ họa

Năng khiếu
4 năm
97%  hài lòng MT học tập 95%  học viên khuyên học

Thiết kế đồ họa

Năng khiếu
4 năm
Thiết kế thời trang

Trường Đại học Công nghệ TP. HCM - HUTECH

Verified by Edu2Review
7.8
Khá 167 đánh giá
81%  hài lòng về giáo viên 81%  hài lòng MT học tập

Thiết kế thời trang

Thiết kế thời trang
1 tháng
81%  hài lòng về giáo viên 81%  hài lòng MT học tập

Thiết kế thời trang

Thiết kế thời trang
1 tháng
Thiết kế thời trang

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM

Verified by Edu2Review
8.0
Tốt 161 đánh giá
84%  hài lòng về giáo viên 82%  học viên khuyên học

Thiết kế thời trang

Thiết kế thời trang
4 năm
84%  hài lòng về giáo viên 82%  học viên khuyên học

Thiết kế thời trang

Thiết kế thời trang
4 năm
Thiết kế thời trang

Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Verified by Edu2Review
8.5
Tốt 129 đánh giá
92%  hài lòng cơ sở VC 88%  hài lòng MT học tập

Thiết kế thời trang

Thiết kế thời trang
4 năm
92%  hài lòng cơ sở VC 88%  hài lòng MT học tập

Thiết kế thời trang

Thiết kế thời trang
4 năm
Thông tin thư viện

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. HCM

Verified by Edu2Review
8.0
Khá 114 đánh giá
85%  hài lòng về học phí 84%  hài lòng với CH việc làm

Thông tin thư viện

Thư viện
3.5 năm
85%  hài lòng về học phí 84%  hài lòng với CH việc làm

Thông tin thư viện

Thư viện
3.5 năm
Giáo dục Thể chất

Trường Đại học Sư phạm TP. HCM

Verified by Edu2Review
7.6
Khá 102 đánh giá
88%  hài lòng về học phí 81%  hài lòng về giáo viên

Giáo dục Thể chất

Giáo dục Thể chất
4 năm
88%  hài lòng về học phí 81%  hài lòng về giáo viên

Giáo dục Thể chất

Giáo dục Thể chất
4 năm
Thiết kế thời trang

Trường Đại học Công nghiệp TP. HCM

7.1
Khá 99 đánh giá

Thiết kế thời trang

Thiết kế thời trang
4 năm

Thiết kế thời trang

Thiết kế thời trang
4 năm
Thiết kế thời trang

Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

7.7
Khá 80 đánh giá
83%  hài lòng về giáo viên 82%  hài lòng cơ sở VC

Thiết kế thời trang

Thiết kế thời trang
4 năm
83%  hài lòng về giáo viên 82%  hài lòng cơ sở VC

Thiết kế thời trang

Thiết kế thời trang
4 năm
Thiết kế thời trang

Trường Đại học Văn Lang

Verified by Edu2Review
8.3
Tốt 66 đánh giá
84%  hài lòng về học phí 84%  hài lòng với CH việc làm

Thiết kế thời trang

Thiết kế thời trang
4 năm
84%  hài lòng về học phí 84%  hài lòng với CH việc làm

Thiết kế thời trang

Thiết kế thời trang
4 năm
Thiết kế đồ họa

Trường Đại học FPT TP.HCM

9.7
Xuất sắc 52 đánh giá
98%  hài lòng cơ sở VC 97%  hài lòng về giáo viên

Thiết kế đồ họa

Năng khiếu
4 năm
98%  hài lòng cơ sở VC 97%  hài lòng về giáo viên

Thiết kế đồ họa

Năng khiếu
4 năm