Chương trình Xã hội - Nhân văn hệ Đại học tại Hồ Chí Minh | Edu2Review
Đăng ký EduMember - Nhận vé xem phim CGV miễn phí!

Chương trình Xã hội - Nhân văn hệ Đại học tại Hồ Chí Minh

Ở Hồ Chí Minh học hương trình Xã hội - Nhân văn hệ Đại học ở đâu tốt? Top chương trình Xã hội - Nhân văn hệ Đại học chất lượng

189 Kết quả.
Luật kinh doanh

Trường Đại học Kinh tế TP. HCM

Verified by Edu2Review
8.4
Tốt 640 đánh giá
87%  hài lòng về giáo viên 87%  hài lòng MT học tập

Luật kinh doanh

Luật
4 năm
87%  hài lòng về giáo viên 87%  hài lòng MT học tập

Luật kinh doanh

Luật
4 năm
Luật Thương mại quốc tế

Trường Đại học Kinh tế - Luật

Verified by Edu2Review
8.7
Rất tốt 418 đánh giá
89%  hài lòng MT học tập 89%  học viên khuyên học

Luật Thương mại quốc tế

Luật quốc tế
4 năm
89%  hài lòng MT học tập 89%  học viên khuyên học

Luật Thương mại quốc tế

Luật quốc tế
4 năm
Ngôn ngữ Anh

Trường Đại Học Ngân Hàng TP. HCM

Verified by Edu2Review
8.4
Tốt 418 đánh giá
87%  hài lòng cơ sở VC 86%  hài lòng về học phí

Ngôn ngữ Anh

Tiếng Anh
4 năm
87%  hài lòng cơ sở VC 86%  hài lòng về học phí

Ngôn ngữ Anh

Tiếng Anh
4 năm
Ngôn ngữ Anh

Trường Đại học Luật TP. HCM

Verified by Edu2Review
8.8
Rất tốt 205 đánh giá
91%  hài lòng về giáo viên 90%  học viên khuyên học

Ngôn ngữ Anh

Tiếng Anh
4 năm
91%  hài lòng về giáo viên 90%  học viên khuyên học

Ngôn ngữ Anh

Tiếng Anh
4 năm
Giảng dạy tiếng Anh

Trường Đại học Văn Hiến

Verified by Edu2Review
7.3
Khá 237 đánh giá
82%  hài lòng về giáo viên

Giảng dạy tiếng Anh

Sư phạm Tiếng Anh
4 năm
82%  hài lòng về giáo viên

Giảng dạy tiếng Anh

Sư phạm Tiếng Anh
4 năm
Xã hội học tổ chức và quản lý nhân sự

Trường Đại học Mở TP. HCM

Verified by Edu2Review
8.3
Tốt 197 đánh giá
86%  hài lòng MT học tập 86%  học viên khuyên học

Xã hội học tổ chức và quản lý nhân sự

Xã hội học
5 năm
86%  hài lòng MT học tập 86%  học viên khuyên học

Xã hội học tổ chức và quản lý nhân sự

Xã hội học
5 năm
Ngôn ngữ Anh

Trường Đại học Quốc tế trực thuộc ĐHQG TP. HCM

Verified by Edu2Review
8.8
Rất tốt 179 đánh giá
94%  hài lòng cơ sở VC 93%  hài lòng MT học tập

Ngôn ngữ Anh

Tiếng Anh
4 năm
94%  hài lòng cơ sở VC 93%  hài lòng MT học tập

Ngôn ngữ Anh

Tiếng Anh
4 năm
Giáo dục chính trị - đào tạo GV THCS

Đại học Sài Gòn

Verified by Edu2Review
8.1
Tốt 170 đánh giá
92%  hài lòng về học phí 85%  hài lòng về giáo viên

Giáo dục chính trị - đào tạo GV THCS

Giáo dục chính trị
4 năm
92%  hài lòng về học phí 85%  hài lòng về giáo viên

Giáo dục chính trị - đào tạo GV THCS

Giáo dục chính trị
4 năm
Ngôn ngữ Anh

Trường Đại học Hoa Sen

Verified by Edu2Review
9.4
Xuất sắc 142 đánh giá
97%  hài lòng MT học tập 95%  học viên khuyên học

Ngôn ngữ Anh

Tiếng Anh
4 năm
97%  hài lòng MT học tập 95%  học viên khuyên học

Ngôn ngữ Anh

Tiếng Anh
4 năm
Truyền thông đa phương tiện

Trường Đại học Công nghệ TP. HCM - HUTECH

Verified by Edu2Review
7.8
Khá 169 đánh giá
80%  hài lòng về giáo viên 80%  hài lòng MT học tập

Truyền thông đa phương tiện

Truyền thông đa phương tiện
1 tháng
80%  hài lòng về giáo viên 80%  hài lòng MT học tập

Truyền thông đa phương tiện

Truyền thông đa phương tiện
1 tháng
Sư phạm kỹ thuật công nghiệp

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM

Verified by Edu2Review
8.0
Tốt 163 đánh giá
83%  hài lòng về giáo viên 83%  học viên khuyên học

Sư phạm kỹ thuật công nghiệp

Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp
4.5 năm
83%  hài lòng về giáo viên 83%  học viên khuyên học

Sư phạm kỹ thuật công nghiệp

Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp
4.5 năm
Ngôn ngữ Anh

Trường Đại học Tài chính - Marketing

Verified by Edu2Review
7.5
Khá 159 đánh giá
82%  hài lòng về giáo viên 77%  hài lòng MT học tập

Ngôn ngữ Anh

Tiếng Anh
1 tháng
82%  hài lòng về giáo viên 77%  hài lòng MT học tập

Ngôn ngữ Anh

Tiếng Anh
1 tháng