Chương trình Xã hội - Nhân văn hệ Đại học | Edu2Review
📌 Muốn giao tiếp tiếng Anh chuẩn, hãy quên ngay phương pháp học truyền thống! 👉
📌 Muốn giao tiếp tiếng Anh chuẩn, hãy quên ngay phương pháp học truyền thống! 👉
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Chương trình Xã hội - Nhân văn hệ Đại học

   Chương trình Xã hội - Nhân văn hệ Đại học ở đâu tốt nhất? Top chương trình Xã hội - Nhân văn hệ Đại học chất lượng

   490 Kết quả.
   Luật kinh tế

   Trường Đại học Kinh tế TP. HCM

   Verified by Edu2Review
   8.5
   Tốt 679 đánh giá
   87.5%  hài lòng MT học tập 87.3%  hài lòng về giáo viên
   87.5%  hài lòng MT học tập 87.3%  hài lòng về giáo viên

   Luật kinh tế

   Luật
   4 năm

   Luật kinh tế

   Luật
   4 năm
   Luật Tài chính - Ngân hàng

   Trường Đại học Kinh tế - Luật

   Verified by Edu2Review
   8.7
   Rất tốt 461 đánh giá
   89.8%  hài lòng MT học tập 88.9%  hài lòng về học phí
   89.8%  hài lòng MT học tập 88.9%  hài lòng về học phí

   Luật Tài chính - Ngân hàng

   Luật
   4 năm
   Câu lạc bộ tiếng Anh

   Luật Tài chính - Ngân hàng

   Luật
   4 năm
   Câu lạc bộ tiếng Anh
   Ngôn ngữ Anh

   Trường Đại Học Ngân Hàng TP. HCM

   Verified by Edu2Review
   8.4
   Tốt 444 đánh giá
   87.2%  hài lòng về học phí 87%  hài lòng cơ sở VC
   87.2%  hài lòng về học phí 87%  hài lòng cơ sở VC

   Ngôn ngữ Anh

   Ngôn ngữ Anh
   4 năm

   Ngôn ngữ Anh

   Ngôn ngữ Anh
   4 năm
   CTLK - Ngôn ngữ Anh

   Trường Đại học Quốc tế trực thuộc ĐHQG TP. HCM

   Verified by Edu2Review
   9.0
   Xuất sắc 245 đánh giá
   95.2%  hài lòng cơ sở VC 94.6%  hài lòng MT học tập
   95.2%  hài lòng cơ sở VC 94.6%  hài lòng MT học tập

   CTLK - Ngôn ngữ Anh

   Ngôn ngữ Anh

   CTLK - Ngôn ngữ Anh

   Ngôn ngữ Anh
   Ngôn ngữ Anh

   Trường Đại học Luật TP. HCM

   Verified by Edu2Review
   8.8
   Rất tốt 210 đánh giá
   91.2%  hài lòng về giáo viên 90.3%  học viên khuyên học
   91.2%  hài lòng về giáo viên 90.3%  học viên khuyên học

   Ngôn ngữ Anh

   Ngôn ngữ Anh
   4 năm

   Ngôn ngữ Anh

   Ngôn ngữ Anh
   4 năm
   Ngôn ngữ Anh - Chất lượng cao

   Trường Đại học Mở TP. HCM

   Verified by Edu2Review
   8.5
   Tốt 217 đánh giá
   87.9%  hài lòng MT học tập 87.3%  hài lòng về giáo viên
   87.9%  hài lòng MT học tập 87.3%  hài lòng về giáo viên

   Ngôn ngữ Anh - Chất lượng cao

   Ngôn ngữ Anh

   Ngôn ngữ Anh - Chất lượng cao

   Ngôn ngữ Anh
   Việt Nam học

   Trường Đại học Văn Hiến

   Verified by Edu2Review
   7.3
   Khá 237 đánh giá
   82.3%  hài lòng về giáo viên 75.4%  hài lòng MT học tập
   82.3%  hài lòng về giáo viên 75.4%  hài lòng MT học tập

   Việt Nam học

   Việt Nam học
   4 năm

   Việt Nam học

   Việt Nam học
   4 năm
   Quan hệ công chúng

   Trường Đại học Hoa Sen

   Verified by Edu2Review
   9.3
   Xuất sắc 178 đánh giá
   95.8%  hài lòng MT học tập 94.4%  hài lòng về giáo viên
   95.8%  hài lòng MT học tập 94.4%  hài lòng về giáo viên

   Quan hệ công chúng

   Quan hệ công chúng

   Quan hệ công chúng

   Quan hệ công chúng
   Giáo dục chính trị - đào tạo GV THCS

   Đại học Sài Gòn

   Verified by Edu2Review
   8.2
   Tốt 173 đánh giá
   92.3%  hài lòng về học phí 84.9%  hài lòng về giáo viên
   92.3%  hài lòng về học phí 84.9%  hài lòng về giáo viên

   Giáo dục chính trị - đào tạo GV THCS

   Giáo dục chính trị
   4 năm

   Giáo dục chính trị - đào tạo GV THCS

   Giáo dục chính trị
   4 năm
   Ngôn ngữ Anh

   Trường Đại học Tài chính - Marketing

   Verified by Edu2Review
   7.6
   Khá 179 đánh giá
   82.6%  hài lòng về giáo viên 78%  hài lòng MT học tập
   82.6%  hài lòng về giáo viên 78%  hài lòng MT học tập

   Ngôn ngữ Anh

   Ngôn ngữ Anh
   1 tháng

   Ngôn ngữ Anh

   Ngôn ngữ Anh
   1 tháng
   Luật

   Trường Đại học Công nghệ TP. HCM - HUTECH

   Verified by Edu2Review
   7.8
   Khá 170 đánh giá
   80.5%  hài lòng về giáo viên 80.5%  hài lòng MT học tập
   80.5%  hài lòng về giáo viên 80.5%  hài lòng MT học tập

   Luật

   Luật

   Luật

   Luật
   Ngôn ngữ Anh

   Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM

   Verified by Edu2Review
   7.9
   Khá 167 đánh giá
   82.4%  hài lòng về giáo viên 82%  học viên khuyên học
   82.4%  hài lòng về giáo viên 82%  học viên khuyên học

   Ngôn ngữ Anh

   Ngôn ngữ Anh

   Ngôn ngữ Anh

   Ngôn ngữ Anh
   Lọc kết quả
   Hệ đào tạo Đại học