Đánh giá các trường Cao đẳng tại Đà Nẵng | Edu2Review
EduMember Lấy ngay deal giảm sâu học phí, hoàn tiền kèm quyền lợi khác giá gốc 15TR nay chỉ 400đ/ngày!
Lấy ngay deal giảm sâu học phí, hoàn tiền kèm quyền lợi khác giá gốc 15TR nay chỉ 400đ/ngày!

Đánh giá các trường Cao đẳng tại Đà Nẵng

Bảng đánh giá, xếp hạng các trường Cao đẳng và Cao đẳng nghề tại Đà Nẵng

18 Kết quả.
Trường Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng
Trường Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng
8.2
Tốt 1 đánh giá

Tổng cộng 10 khóa học

Tổng cộng 10 khóa học

Trường Cao Đẳng Lương Thực - Thực Phẩm
Trường Cao Đẳng Lương Thực - Thực Phẩm
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Tổng cộng 12 khóa học

Tổng cộng 12 khóa học

Trường Cao đẳng Công Nghệ - Đại học Đà Nẵng
Trường Cao đẳng Công Nghệ - Đại học Đà Nẵng
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Tổng cộng 15 khóa học

Tổng cộng 15 khóa học

Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải II (trực thuộc Bộ Giao thông Vận Tải)
Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải II (trực thuộc Bộ Giao thông Vận Tải)
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Tổng cộng 17 khóa học

Tổng cộng 17 khóa học

Trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng
Trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Tổng cộng 27 khóa học

Tổng cộng 27 khóa học

Trường Cao Đẳng Nghề Số 5
Trường Cao Đẳng Nghề Số 5
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Tổng cộng 9 khóa học

Tổng cộng 9 khóa học

Trường Cao Đẳng Nghề Việt - Úc
Trường Cao Đẳng Nghề Việt - Úc
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Tổng cộng 5 khóa học

Tổng cộng 5 khóa học

Trường Cao đẳng Công Nghệ Thông Tin
Trường Cao đẳng Công Nghệ Thông Tin
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Tổng cộng 4 khóa học

Tổng cộng 4 khóa học

Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông Tin Hữu Nghị Việt - Hàn
Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông Tin Hữu Nghị Việt - Hàn
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Tổng cộng 16 khóa học

Tổng cộng 16 khóa học

Trường CĐ Kinh tế Kế Hoạch Đà Nẵng
Trường CĐ Kinh tế Kế Hoạch Đà Nẵng
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Tổng cộng 8 khóa học

Tổng cộng 8 khóa học

Trường Cao Đẳng Bách Khoa Đà Nẵng
Trường Cao Đẳng Bách Khoa Đà Nẵng
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Tổng cộng 9 khóa học

Tổng cộng 9 khóa học

Trường Cao đẳng Lạc Việt - Đà Nẵng
Trường Cao đẳng Lạc Việt - Đà Nẵng
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Tổng cộng 11 khóa học

Tổng cộng 11 khóa học

Gói Thành Viên Edu2Review tiết kiệm học phí

Hoàn tiền lên đến 50% học phí khi đăng ký khóa học trên Edu2Review.
Chi tiết