Đánh giá các trường Cao đẳng tại Việt Nam | Edu2Review
Đăng ký EduMember - Nhận vé xem phim CGV miễn phí!

Đánh giá các trường Cao đẳng tại Việt Nam

Bảng đánh giá, xếp hạng các trường Cao đẳng và Cao đẳng nghề tại Việt Nam

156 Kết quả.
Trường Cao đẳng Viễn Đông
Trường Cao đẳng Viễn Đông
Verified by Edu2Review
Verified by Edu2Review
8.4
Tốt 19 đánh giá

Tổng cộng 16 khóa học

Tổng cộng 16 khóa học

Trường Cao Đẳng Công Thương Thành Phố Hồ Chí Minh
Trường Cao Đẳng Công Thương Thành Phố Hồ Chí Minh
8.3
Tốt 13 đánh giá

Tổng cộng 15 khóa học

Tổng cộng 15 khóa học

Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TP. HCM
Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TP. HCM
8.1
Tốt 13 đánh giá

Tổng cộng 6 khóa học

Tổng cộng 6 khóa học

Trường Cao Đẳng Việt Mỹ
Trường Cao Đẳng Việt Mỹ
8.1
Tốt 12 đánh giá

Tổng cộng 10 khóa học

Tổng cộng 10 khóa học

Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP.HCM
Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP.HCM
8.7
Rất tốt 9 đánh giá

Tổng cộng 9 khóa học

Tổng cộng 9 khóa học

Trường Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic
Trường Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic
8.4
Tốt 9 đánh giá

Tổng cộng 11 khóa học

Tổng cộng 11 khóa học

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Vạn Xuân
Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Vạn Xuân
8.3
Tốt 6 đánh giá

Tổng cộng 8 khóa học

Tổng cộng 8 khóa học

Trường Cao Đẳng Kinh Tế - Công Nghệ TP HCM
Trường Cao Đẳng Kinh Tế - Công Nghệ TP HCM
8.0
Tốt 6 đánh giá

Tổng cộng 32 khóa học

Tổng cộng 32 khóa học

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex TP.HCM
Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex TP.HCM
7.9
Khá 6 đánh giá

Tổng cộng 14 khóa học

Tổng cộng 14 khóa học

Trường Cao Đẳng Giao Thông Vận Tải
Trường Cao Đẳng Giao Thông Vận Tải
9.2
Xuất sắc 5 đánh giá

Tổng cộng 10 khóa học

Tổng cộng 10 khóa học

Trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật Và Du Lịch Sài Gòn
Trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật Và Du Lịch Sài Gòn
8.5
Tốt 5 đánh giá

Tổng cộng 13 khóa học

Tổng cộng 13 khóa học

Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông Tin TP.HCM
Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông Tin TP.HCM
8.6
Tốt 5 đánh giá

Tổng cộng 9 khóa học

Tổng cộng 9 khóa học

EduMember

Gói Thành Viên EduMember
Tiết kiệm học phí

Ưu đãi lên đến 50% học phí khi đăng ký gói thành viên. Xem thêm