Đánh giá các trường Đại học tại Hồ Chí Minh | Edu2Review

Đánh giá các trường Đại học tại Hồ Chí Minh

56 Kết quả.

Trường Đại học Kinh tế TP. HCM

8.3
Tốt
493 đánh giá
Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Trường Đại học Kinh tế - Luật

8.7
Rất tốt
327 đánh giá
Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Trường Đại học Văn Hiến

7.7
Khá
235 đánh giá
Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Trường Đại học Mở TP. HCM

8.4
Tốt
191 đánh giá
Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Đại học Sài Gòn

8.2
Tốt
161 đánh giá
Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Trường Đại học Luật TP. HCM

8.6
Rất tốt
150 đánh giá
Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Trường Đại học Hoa Sen

9.3
Xuất sắc
125 đánh giá
Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Tài Hồ Lê Thái
Tài Hồ Lê Thái