You need to enable JavaScript to run this app.

Đánh giá các trường Đại học tại Hồ Chí Minh

60 Kết quả.

Trường Đại học Văn Hiến

7.8
Khá
236 đánh giá
Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Trường Đại học Mở TP. HCM

8.4
Tốt
193 đánh giá
Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM

8.1
Tốt
164 đánh giá
Long Đinh Thành
Long Đinh Thành
Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Đại học Sài Gòn

8.1
Tốt
164 đánh giá

Trường Đại học Luật TP. HCM

8.5
Tốt
154 đánh giá
Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Trường Đại học Hoa Sen

9.3
Xuất sắc
140 đánh giá
Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review