Đánh giá các trường Đại học tại Hồ Chí Minh | Edu2Review

Đánh giá các trường Đại học tại Hồ Chí Minh

57 Kết quả.

Trường Đại Học Ngân Hàng TP. HCM

8.4
Tốt
391 đánh giá
Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Trường Đại học Văn Hiến

7.3
Khá
236 đánh giá
Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Trường Đại học Mở TP. HCM

8.4
Tốt
192 đánh giá
Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Đại học Sài Gòn

8.2
Tốt
162 đánh giá

Trường Đại học Luật TP. HCM

8.6
Rất tốt
150 đánh giá
Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Trường Đại học Hoa Sen

9.4
Xuất sắc
125 đánh giá
Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Tài Hồ Lê Thái
Tài Hồ Lê Thái