Đánh giá các trường Đại học tại Hồ Chí Minh | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Đánh giá các trường Đại học tại Hồ Chí Minh

Bảng đánh giá, xếp hạng các trường Đại học và Học viện tại Hồ Chí Minh

58 Kết quả.
Trường Đại học Kinh tế TP. HCM
Trường Đại học Kinh tế TP. HCM
Verified by Edu2Review
Verified by Edu2Review
8.4
Tốt 638 đánh giá

Tổng cộng 27 khóa học

Tổng cộng 27 khóa học

Trường Đại học Kinh tế - Luật
Trường Đại học Kinh tế - Luật
Verified by Edu2Review
Verified by Edu2Review
8.7
Rất tốt 417 đánh giá

Tổng cộng 13 khóa học

Tổng cộng 13 khóa học

Trường Đại Học Ngân Hàng TP. HCM
Trường Đại Học Ngân Hàng TP. HCM
Verified by Edu2Review
Verified by Edu2Review
8.4
Tốt 417 đánh giá

Tổng cộng 7 khóa học

Tổng cộng 7 khóa học

Trường Đại học Ngoại thương cơ sở 2 TP. HCM
Trường Đại học Ngoại thương cơ sở 2 TP. HCM
Verified by Edu2Review
Verified by Edu2Review
8.5
Tốt 389 đánh giá
Trường Đại học Luật TP. HCM
Trường Đại học Luật TP. HCM
Verified by Edu2Review
Verified by Edu2Review
8.8
Rất tốt 205 đánh giá

Tổng cộng 5 khóa học

Tổng cộng 5 khóa học

Trường Đại học Văn Hiến
Trường Đại học Văn Hiến
Verified by Edu2Review
Verified by Edu2Review
7.3
Khá 237 đánh giá

Tổng cộng 24 khóa học

Tổng cộng 24 khóa học

Trường Đại học Mở TP. HCM
Trường Đại học Mở TP. HCM
Verified by Edu2Review
Verified by Edu2Review
8.3
Tốt 196 đánh giá

Tổng cộng 26 khóa học

Tổng cộng 26 khóa học

Trường Đại học Y Dược TP. HCM
Trường Đại học Y Dược TP. HCM
Verified by Edu2Review
Verified by Edu2Review
8.8
Rất tốt 184 đánh giá

Tổng cộng 12 khóa học

Tổng cộng 12 khóa học

Trường Đại học Quốc tế trực thuộc ĐHQG TP. HCM
Trường Đại học Quốc tế trực thuộc ĐHQG TP. HCM
Verified by Edu2Review
Verified by Edu2Review
8.8
Rất tốt 179 đánh giá

Tổng cộng 15 khóa học

Tổng cộng 15 khóa học

Đại học Sài Gòn
Đại học Sài Gòn
Verified by Edu2Review
Verified by Edu2Review
8.1
Tốt 170 đánh giá

Tổng cộng 38 khóa học

Tổng cộng 38 khóa học

Trường Đại học Hoa Sen
Trường Đại học Hoa Sen
Verified by Edu2Review
Verified by Edu2Review
9.4
Xuất sắc 142 đánh giá

Tổng cộng 23 khóa học

Tổng cộng 23 khóa học

Trường Đại học Công nghệ TP. HCM - HUTECH
Trường Đại học Công nghệ TP. HCM - HUTECH
Verified by Edu2Review
Verified by Edu2Review
7.8
Khá 169 đánh giá

Tổng cộng 37 khóa học

Tổng cộng 37 khóa học

EduMember

Gói Thành Viên EduMember
Tiết kiệm học phí

Ưu đãi lên đến 50% học phí khi đăng ký gói thành viên. Xem thêm