Chương trình Khoa học - Kỹ thuật hệ Đại học tại Hà Nội | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Chương trình Khoa học - Kỹ thuật hệ Đại học tại Hà Nội

Chương trình Khoa học - Kỹ thuật hệ Đại học tại Hà Nội tốt nhất? Các ngành khoa học cơ bản, khoa học ứng dụng và công nghệ kỹ thuật học ở đâu?

220 Kết quả.
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông Hà Nội

Verified by Edu2Review
8.2
Tốt 57 đánh giá
88%  hài lòng với CH việc làm 85%  hài lòng về học phí

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Kỹ thuật Điện - Điện tử
4 năm
88%  hài lòng với CH việc làm 85%  hài lòng về học phí

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Kỹ thuật Điện - Điện tử
4 năm
Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hóa

Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội

Verified by Edu2Review
8.7
Rất tốt 37 đánh giá
91%  học viên khuyên học 88%  hài lòng MT học tập

Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hóa

Kỹ thuật Điều khiển tự động
4 năm
91%  học viên khuyên học 88%  hài lòng MT học tập

Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hóa

Kỹ thuật Điều khiển tự động
4 năm
Khoa học máy tính

Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân

Verified by Edu2Review
9.1
Xuất sắc 20 đánh giá
95%  hài lòng cơ sở VC 94%  học viên khuyên học

Khoa học máy tính

Khoa học máy tính
1 tháng
95%  hài lòng cơ sở VC 94%  học viên khuyên học

Khoa học máy tính

Khoa học máy tính
1 tháng
Khoa học máy tính

Trường Đại Học Thăng Long

8.3
Tốt 11 đánh giá
84%  hài lòng về giáo viên 84%  hài lòng cơ sở VC

Khoa học máy tính

Khoa học máy tính
4 năm
84%  hài lòng về giáo viên 84%  hài lòng cơ sở VC

Khoa học máy tính

Khoa học máy tính
4 năm
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Trường Đại học Mở Hà Nội

8.5
Tốt 9 đánh giá
89%  hài lòng về học phí 89%  hài lòng về giáo viên

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Kỹ thuật Điều khiển tự động
1 thời lượng
89%  hài lòng về học phí 89%  hài lòng về giáo viên

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Kỹ thuật Điều khiển tự động
1 thời lượng
Công nghệ thông tin

Trường Đại Học Kiến Trúc Hà Nội

8.0
Tốt 6 đánh giá
86%  hài lòng về học phí 83%  hài lòng MT học tập

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin
1 thời lượng
86%  hài lòng về học phí 83%  hài lòng MT học tập

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin
1 thời lượng
Công nghệ thông tin

Trường Đại Học Tài Chính - Ngân Hàng Hà Nội

8.9
Rất tốt 5 đánh giá
96%  hài lòng về học phí 92%  học viên khuyên học

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin
1 tháng
96%  hài lòng về học phí 92%  học viên khuyên học

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin
1 tháng
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

Đại học điện lực

6.5
Trung bình 6 đánh giá
80%  hài lòng về học phí 79%  học viên khuyên học

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

Kỹ thuật Điều khiển tự động
1 tháng
80%  hài lòng về học phí 79%  học viên khuyên học

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

Kỹ thuật Điều khiển tự động
1 tháng
Công nghệ thông tin

Trường Đại Học Đại Nam

8.2
Tốt 5 đánh giá
84%  hài lòng về học phí 84%  hài lòng về giáo viên

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin
4 năm
84%  hài lòng về học phí 84%  hài lòng về giáo viên

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin
4 năm
Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng

Trường Đại Học Xây Dựng

8.1
Tốt 4 đánh giá

Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng

Kỹ thuật Vật liệu xây dựng
5 năm

Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng

Kỹ thuật Vật liệu xây dựng
5 năm
Khoa học máy tính - liên kết ĐH Frostburg - Hoa Kỳ

Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội

7.4
Khá 5 đánh giá

Khoa học máy tính - liên kết ĐH Frostburg - Hoa Kỳ

Khoa học máy tính
1 tháng

Khoa học máy tính - liên kết ĐH Frostburg - Hoa Kỳ

Khoa học máy tính
1 tháng
Công nghệ thông tin

Trường Đại học Công nghệ và Quản lý hữu nghị

8.5
Tốt 4 đánh giá
86%  hài lòng về học phí 86%  hài lòng MT học tập

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin
1 tháng
86%  hài lòng về học phí 86%  hài lòng MT học tập

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin
1 tháng