Đánh giá các trường Đại học tại Hà Nội | Edu2Review

Đánh giá các trường Đại học tại Hà Nội

Bảng đánh giá, xếp hạng các trường Đại học và Học viện tại Hà Nội

74 Kết quả.

Trường Đại học FPT

9.2
Xuất sắc 20 đánh giá
Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Pham Huong Giang (Fschool HL)
Pham Huong Giang (Fschool HL)

Học Viện Ngoại Giao Việt Nam

8.8
Rất tốt 14 đánh giá
Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Trường Đại Học Y Hà Nội

8.4
Tốt 13 đánh giá
Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Trường Đại học Mở Hà Nội

8.6
Rất tốt 8 đánh giá
Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review