Đánh giá các trường Đại học tại Hà Nội | Edu2Review
Đăng ký EduMember - Nhận vé xem phim CGV miễn phí!

Đánh giá các trường Đại học tại Hà Nội

Bảng đánh giá, xếp hạng các trường Đại học và Học viện tại Hà Nội

74 Kết quả.
Trường Đại Học Thương Mại
Trường Đại Học Thương Mại
9.6
Xuất sắc 117 đánh giá

Tổng cộng 22 khóa học

Tổng cộng 22 khóa học

Trường Đại Học Ngoại Thương (Hà Nội)
Trường Đại Học Ngoại Thương (Hà Nội)
Verified by Edu2Review
Verified by Edu2Review
8.7
Rất tốt 101 đánh giá

Tổng cộng 5 khóa học

Tổng cộng 5 khóa học

Trường Đại học FPT TP.HCM
Trường Đại học FPT TP.HCM
9.7
Xuất sắc 52 đánh giá

Tổng cộng 15 khóa học

Tổng cộng 15 khóa học

Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông Hà Nội
Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông Hà Nội
Verified by Edu2Review
Verified by Edu2Review
8.2
Tốt 57 đánh giá

Tổng cộng 10 khóa học

Tổng cộng 10 khóa học

Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội
Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội
Verified by Edu2Review
Verified by Edu2Review
8.7
Rất tốt 37 đánh giá

Tổng cộng 27 khóa học

Tổng cộng 27 khóa học

Học Viện Ngoại Giao Việt Nam
Học Viện Ngoại Giao Việt Nam
8.8
Rất tốt 36 đánh giá

Tổng cộng 3 khóa học

Tổng cộng 3 khóa học

Trường Đại Học Lao Động - Xã Hội
Trường Đại Học Lao Động - Xã Hội
8.2
Tốt 24 đánh giá

Tổng cộng 9 khóa học

Tổng cộng 9 khóa học

Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân
Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân
Verified by Edu2Review
Verified by Edu2Review
9.1
Xuất sắc 20 đánh giá

Tổng cộng 15 khóa học

Tổng cộng 15 khóa học

Học Viện Tài Chính
Học Viện Tài Chính
8.4
Tốt 21 đánh giá

Tổng cộng 6 khóa học

Tổng cộng 6 khóa học

Trường Đại Học Luật Hà Nội
Trường Đại Học Luật Hà Nội
Verified by Edu2Review
Verified by Edu2Review
8.8
Rất tốt 13 đánh giá

Tổng cộng 4 khóa học

Tổng cộng 4 khóa học

Trường Đại Học Y Hà Nội
Trường Đại Học Y Hà Nội
8.0
Tốt 14 đánh giá

Tổng cộng 8 khóa học

Tổng cộng 8 khóa học

Đại Học Ngoại Ngữ - Đại Học Quốc Gia Hà Nội
Đại Học Ngoại Ngữ - Đại Học Quốc Gia Hà Nội
8.7
Rất tốt 11 đánh giá

Tổng cộng 8 khóa học

Tổng cộng 8 khóa học

EduMember

Gói Thành Viên EduMember
Tiết kiệm học phí

Ưu đãi lên đến 50% học phí khi đăng ký gói thành viên. Xem thêm