Chương trình Kinh tế - Quản lý hệ Đại học tại Hà Nội | Edu2Review
EduMember Giá hời mua chỉ có lời - Săn Hot Deal chỉ với 500đ/ngày
Giá hời mua chỉ có lời - Thêm bạn thêm ưu đãi - Săn Hot Deal chỉ với 500đ/ngày.

Chương trình Kinh tế - Quản lý hệ Đại học tại Hà Nội

Chương trình Kinh tế - Quản lý hệ Đại học tại Hà Nội tốt nhất? Các ngành quản trị kinh doanh, marketing, du lịch... ở đâu tốt nhất?

178 Kết quả.
Tài chính - ngân hàng

Trường Đại Học Ngoại Thương (Hà Nội)

Verified by Edu2Review
8.8
Rất tốt 103 đánh giá
93%  hài lòng MT học tập 91%  hài lòng với CH việc làm

Tài chính - ngân hàng

Tài chính Ngân hàng
4 năm
93%  hài lòng MT học tập 91%  hài lòng với CH việc làm

Tài chính - ngân hàng

Tài chính Ngân hàng
4 năm
Điện tử - truyền thông

Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông Hà Nội

Verified by Edu2Review
8.2
Tốt 57 đánh giá
88%  hài lòng với CH việc làm 85%  hài lòng về học phí

Điện tử - truyền thông

Điện tử - truyền thông
4 năm
88%  hài lòng với CH việc làm 85%  hài lòng về học phí

Điện tử - truyền thông

Điện tử - truyền thông
4 năm
Quản trị kinh doanh

Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội

Verified by Edu2Review
8.7
Rất tốt 37 đánh giá
91%  học viên khuyên học 88%  hài lòng MT học tập

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh
4 năm
91%  học viên khuyên học 88%  hài lòng MT học tập

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh
4 năm
Kinh tế (kinh tế lao động)

Trường Đại Học Lao Động - Xã Hội

8.2
Tốt 24 đánh giá
84%  hài lòng cơ sở VC 82%  hài lòng về học phí

Kinh tế (kinh tế lao động)

Kinh tế
4 năm
84%  hài lòng cơ sở VC 82%  hài lòng về học phí

Kinh tế (kinh tế lao động)

Kinh tế
4 năm
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân

Verified by Edu2Review
9.1
Xuất sắc 21 đánh giá
95%  hài lòng cơ sở VC 94%  học viên khuyên học

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
1 tháng
95%  hài lòng cơ sở VC 94%  học viên khuyên học

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
1 tháng
Hệ thống thông tin quản lý

Học Viện Tài Chính

8.4
Tốt 21 đánh giá
91%  hài lòng với CH việc làm 90%  hài lòng về học phí

Hệ thống thông tin quản lý

Hệ thống thông tin quản lý
1 tháng
91%  hài lòng với CH việc làm 90%  hài lòng về học phí

Hệ thống thông tin quản lý

Hệ thống thông tin quản lý
1 tháng
Quản trị dịch vụ du lịch - Lữ hành

Trường Đại Học Thăng Long

8.3
Tốt 11 đánh giá
84%  hài lòng về giáo viên 84%  hài lòng cơ sở VC

Quản trị dịch vụ du lịch - Lữ hành

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
4 năm
84%  hài lòng về giáo viên 84%  hài lòng cơ sở VC

Quản trị dịch vụ du lịch - Lữ hành

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
4 năm
Quản trị kinh doanh

Trường Đại học Mở Hà Nội

8.5
Tốt 9 đánh giá
89%  hài lòng về học phí 89%  hài lòng về giáo viên

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh
1 thời lượng
89%  hài lòng về học phí 89%  hài lòng về giáo viên

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh
1 thời lượng
Hệ thống thông tin quản lý

Học viện Ngân hàng

9.0
Rất tốt 8 đánh giá
97%  hài lòng về học phí 95%  hài lòng về giáo viên

Hệ thống thông tin quản lý

Hệ thống thông tin quản lý
1 tháng
97%  hài lòng về học phí 95%  hài lòng về giáo viên

Hệ thống thông tin quản lý

Hệ thống thông tin quản lý
1 tháng
Kiến trúc cảnh quan

Trường Đại Học Kiến Trúc Hà Nội

8.0
Tốt 6 đánh giá
86%  hài lòng về học phí 83%  hài lòng MT học tập

Kiến trúc cảnh quan

Kiến trúc cảnh quan
1 thời lượng
86%  hài lòng về học phí 83%  hài lòng MT học tập

Kiến trúc cảnh quan

Kiến trúc cảnh quan
1 thời lượng
Tài chính - Ngân hàng

Trường Đại Học Tài Chính - Ngân Hàng Hà Nội

8.9
Rất tốt 5 đánh giá
96%  hài lòng về học phí 92%  học viên khuyên học

Tài chính - Ngân hàng

Tài chính Ngân hàng
1 tháng
96%  hài lòng về học phí 92%  học viên khuyên học

Tài chính - Ngân hàng

Tài chính Ngân hàng
1 tháng
Tài chính – Ngân hàng

Đại học điện lực

6.5
Trung bình 6 đánh giá
80%  hài lòng về học phí 79%  học viên khuyên học

Tài chính – Ngân hàng

Tài chính Ngân hàng
1 tháng
80%  hài lòng về học phí 79%  học viên khuyên học

Tài chính – Ngân hàng

Tài chính Ngân hàng
1 tháng